De verplichte sluiting van de ‘niet-essentiële winkels’ was een verkeerde beslissing met grote economische gevolgen

Opinie van 08/12/2020 door Fa Quix

Die kon daarop niet anders dan toegeven dat winkelen inderdaad geen groot risico inhield en inhoudt wegens de vele veiligheidsmaatregelen die er genomen werden. Maar hij vond dat hij ‘een signaal moest geven’ en dat ‘het blok erop moest’, zonder dat daar enige wetenschappelijke evidentie voor was.

De economische gevolgen zijn groot. De rechtstreekse schade bedraagt zo’n 2,5 miljard euro omzetverlies, of 100 miljoen per dag van sluiting, zoals handelsfederatie Comeos berekend heeft. Dit is een gigantische economische kost die vermeden had kunnen worden. Zonder de sociale schade te vermelden in termen van faillissementen en jobverlies. En dat allemaal zonder noemenswaardige gezondheidswinst.

Sommigen zullen opwerpen ‘maar daardoor bleven we meer in ons kot’, en werd het aantal, potentiële contacten verminderd. En winkelen in een supermarkt is dan wél volkomen veilig vermits zij nooit gesloten werden? Er is trouwens veel meer kans op contacten in een supermarkt dan in de meeste andere winkels waar er doorgaans minder volk tegelijk in de winkel is, zoals bv. meubelwinkels en elektrozaken.

Anderen merken op dat bewindslui ‘uit voorzorg’ zo’n beslissing mogen nemen zoals de sluiting van de winkels, ook al weten ze niet zeker dat het nodig is. Dus ‘uit voorzorg’ kan men zowat alles opzij- schuiven, van economische belangen over individuele vrijheden tot grondrechten?? Ik dacht het niet.

De verplichte sluiting van de winkels was niet noodzakelijk, niet proportioneel en niet efficiënt (geen noemenswaardige gezondheidswinst).

Het was een verkeerde politieke beslissing met grote economische gevolgen.

En het is ook schadelijk voor de geloofwaardigheid van ‘de politiek’. Wanneer regering(en) beslissingen nemen die niet gegrond zijn, maar om bv. een ‘schokeffect’ te ressorteren, dan zullen burgers toekomstige beslissingen ook in die context plaatsen en besluiten dat die maatregelen allicht niet nodig zijn, maar alleen bedoeld zijn om ‘ons een lesje te leren’. En dus zullen die maatregelen niet of slecht opgevolgd worden. Zelfs wanneer zij in die gevallen wél noodzakelijk blijken te zijn. Het is de boemerang van een niet-transparant, ongegrond beleid.

Fa Quix, directeur-generaal