Dé uitdaging post-corona: nieuw talent vinden voor onze bedrijven

Opinie van 07/05/2021 door Fa Quix

Op het online-jaarevent van Fedustria van 31 maart 2021 werd door onze lidbedrijven en genodigden het vinden van talent vandaag en in de toekomst als de grootste uitdaging aangegeven. Dat was althans het collectieve antwoord op één van de poll-vragen. Het vinden van geschikte medewerkers blijkt zelfs een grotere belemmering dan de (moeilijke) algemene conjunctuur, de uitdagingen van ‘duurzaam ondernemen’, de administratieve rompslomp en complexiteit in ons land, of de toegang tot kredieten en liquiditeiten.

Op het online-jaarevent van Fedustria van 31 maart 2021 werd door onze lidbedrijven en genodigden het vinden van talent vandaag en in de toekomst als de grootste uitdaging aangegeven. Dat was althans het collectieve antwoord op één van de poll-vragen. Het vinden van geschikte medewerkers blijkt zelfs een grotere belemmering dan de (moeilijke) algemene conjunctuur, de uitdagingen van ‘duurzaam ondernemen’, de administratieve rompslomp en complexiteit in ons land, of de toegang tot kredieten en liquiditeiten.

Ondanks de crisis beweegt er (voorlopig) weinig op de arbeidsmarkt. Deels is dit te verklaren door de tijdelijke werkloosheid. Werknemers die tijdelijk werkloos zijn koesteren de hoop dat hun bedrijf alsnog op volle kracht zal heropstarten na de coronacrisis. Weldra zal echter blijken dat een aantal bedrijven spijtig genoeg de overbrugging naar post-corona niet succesvol zal kunnen maken. Het grootste jobverlies valt te verwachten vanaf de tweede jaarhelft wanneer de steunmaatregelen worden afgebouwd.

Naast de conjunctuur zijn er fundamentele ontwikkelingen die ons meer moeten verontrusten. Zo is er de vergrijzing waardoor er vanaf dit jaar meer mensen de arbeidsmarkt verlaten (pensioen) dan er jongeren bij komen. Dat is een kwantitatief probleem. Kwalitatief is er de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt. Het talent waarnaar bedrijven op zoek zijn komt niet (altijd) overeen met het aanbod op de arbeidsmarkt: het tekort aan technisch geschoold personeel (in de brede betekenis ervan) doet zich vandaag al in elke productieomgeving voelen.

Daarnaast is er een zeer grote groep van mensen die zich op vandaag niet aanbieden op de arbeidsmarkt. Het gaat om 10 % van de arbeidspopulatie in vergelijking met onze buurlanden. In België zijn er dus zo’n 500.000 mensen die zich niet aanbieden, terwijl dat wel het geval is in onze buurlanden! Hoe krijgen we die geactiveerd? Waarom bieden zij zich niet aan om te komen werken? Het niet hebben van een diploma is hier geen struikelblok. Met uitzondering voor de genoemde technische profielen stelt zowat de helft van de vacatures geen enkele eis op vlak van diploma, leeftijd, ervaring… Er is enkel bereidheid en motivatie nodig om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt. In onze sectoren zijn er voldoende mogelijkheden om nieuwkomers via opleiding (al dan niet op de werkvloer) in een bedrijf te integreren. Als we er niet in slagen om méér mensen aan de slag te krijgen, missen we een dubbel doel: meer medewerkers in de bedrijven, en meer inkomsten voor onze Sociale Zekerheid.

Wat de bedrijven zeker kan helpen, is contact opnemen met de sectorale opleidingscentra: Woodwize voor de hout- en meubelbedrijven, en Cobot voor de textielbedrijven. Deze centra ondersteunen bedrijven om nieuwe medewerkers op te leiden en kunnen bedrijven ondersteunen in hun zoektocht naar geschikte medewerkers. Contacteer hen, het is hun sectorale missie om u te ondersteunen in uw zoektocht naar nieuw talent.

Fa Quix, directeur-generaal

Ondanks de crisis beweegt er (voorlopig) weinig op de arbeidsmarkt. Deels is dit te verklaren door de tijdelijke werkloosheid. Werknemers die tijdelijk werkloos zijn koesteren de hoop dat hun bedrijf alsnog op volle kracht zal heropstarten na de coronacrisis. Weldra zal echter blijken dat een aantal bedrijven spijtig genoeg de overbrugging naar post-corona niet succesvol zal kunnen maken. Het grootste jobverlies valt te verwachten vanaf de tweede jaarhelft wanneer de steunmaatregelen worden afgebouwd.

Naast de conjunctuur zijn er fundamentele ontwikkelingen die ons meer moeten verontrusten. Zo is er de vergrijzing waardoor er vanaf dit jaar meer mensen de arbeidsmarkt verlaten (pensioen) dan er jongeren bij komen. Dat is een kwantitatief probleem. Kwalitatief is er de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt. Het talent waarnaar bedrijven op zoek zijn komt niet (altijd) overeen met het aanbod op de arbeidsmarkt: het tekort aan technisch geschoold personeel (in de brede betekenis ervan) doet zich vandaag al in elke productieomgeving voelen.

2021 009 FR