De tweede coronagolf alleen met strikt noodzakelijke en proportionele maatregelen bestrijden

Opinie van 09/10/2020 door Fa Quix

De situatie is ook anders dan tijdens de eerste golf. De toename van het aantal besmettingen, en van het aantal ziekenhuisopnames, is weliswaar fors maar gebeurt nu wel aan een trager tempo dan bij de eerste golf. Dat is ook logisch: er zijn nu nog steeds beperkingen van kracht die er bij de start van de eerste golf niet waren, maar wel snel werden ingevoerd, zoals afstand houden, handhygiëne – wie geeft nu nog een hand, bv.? – en later ook een mondmasker dragen wanneer afstand houden niet gegarandeerd kan worden. Dat blijven de basisregels bij uitstek. Intussen zijn deze essentiële regels bij een groot deel van de bevolking goed ingeburgerd. En die moeten er ons doen op vertrouwen dat het lang niet zo erg wordt als tijdens de eerste golf.

Maar ‘vertrouwen’ alleen zal toch niet volstaan. De beslissing van het Overlegcomité om tijdelijk de privécontacten te beperken is verantwoord, omdat veruit de meeste besmettingen zich in de privésfeer voordoen. Maar er moet ook nog veel meer gesensibiliseerd worden, vooral van die laatste 10 %, of ongeveer zoveel, die om welke reden ook de basisregels niet (goed) toepassen.

Jammer genoeg grijpen de bewindslui nog te veel naar algemene maatregelen. Veel efficiënter is het om microchirurgisch in te grijpen: dáár waar de broeihaarden zich voordoen, zoals in Brussel. Of in Parijs. En in andere zogenaamde hotspots. Er zijn nu eenmaal grote verschillen binnen in een land, en zelfs binnen steden. Maar bv. alle cafés sluiten is niet microchirurgisch. Het is overshooting en zelfs missing the target, want het is niet daar dat zich de meeste besmettingen voordoen. Show me the evidence.

Want wat zeker gegarandeerd moet blijven is de vlotte werking van de economie. Bij ons, maar ook in de andere EU-landen (export!).

Fabrieken, bedrijfsvloeren en winkels, maar ook cafés en restaurants zijn géén belangrijke haarden van besmetting. Dat is ook al in de eerste golf gebleken. Alle bedrijven zijn bovendien verplicht geworden om zich zo te organiseren dat zij ‘coronaveilig’ kunnen werken. De economie moet dus zo normaal mogelijk kunnen blijven draaien. Dat is ook absoluut noodzakelijk voor de financiering van de gezondheidszorg. En de scholen moeten eveneens kunnen openblijven.

We moeten bijgevolg ‘leren leven met het virus’, maar tegelijk ook de mensen maximaal beschermen, met nog meer focus op de meest kwetsbaren. Het Overlegcomité moet dit moeilijke evenwicht blijven vinden. Alleen proportionele maatregelen zijn efficiënt en zullen door de bevolking aanvaard worden. Anders haken vele mensen af, en krijgen we deze pandemie steeds moeilijker onder controle.

Fa Quix, directeur-generaal