De relance zal vooral van de bedrijven komen… op voorwaarde dat hun eigen vermogen sterk genoeg is

Opinie van 12/02/2021 door Fa Quix

Maar hoe ambitieus ook, die overheidsprojecten zullen die relance niet alleen kunnen bewerkstelligen. De hele economie moet meehelpen. Dat betekent dat de honderdduizenden privébedrijven die ons land rijk is, over alle sectoren heen, op een hoger toerental zullen moeten draaien. Maar door de pandemie zijn tienduizenden bedrijven financieel verzwakt. Om aan hun liquiditeitsnoden te voldoen, hebben vele onder hen, naast andere maatregelen, hun eigen vermogen aangesproken. Bij het komende conjunctuurherstel dreigen zij over onvoldoende (werk)kapitaal en reserves te beschikken.

Het is daarom bijzonder belangrijk dat de overheden een aantal maatregelen nemen die het eigen vermogen versterken en daarnaast ook de investeringsinspanningen ondersteunen.

Vanuit Fedustria hebben we daartoe een aantal voorstellen geformuleerd. Zoals het herinvoeren van een vorm van ‘notionele interestaftrek’, waardoor het eigen vermogen met een fiscale incentive wordt versterkt. Ook het tijdelijk opnieuw toelaten van degressieve en verhoogde afschrijvingen zou zeker helpen. En waarom geen nieuwe vorm van de wet Cooreman-De Clercq (wet uit 1982 die spaargeld fiscaal aanmoedigde om in aandelen te investeren)? Ook het voorstel van een Transitiefonds verdient alle aandacht, al zal het van de toepassingsvoorwaarden afhangen of dit nuttig zal zijn.

Voor O&O-projecten van de bedrijven, al dan niet samen met hun technologiecentra, zou een tijdelijke verhoging van de steunmogelijkheden een duw in de rug geven. Want in de dure kostenomgeving waarin onze productiebedrijven moeten opereren, biedt innovatie een uitweg wegens kans op méér toegevoegde waarde.

De hoge welvaart in ons land is er niet vanzelf gekomen. Die kwam er door decennia aangehouden inspanningen van duizenden en duizenden ondernemers en hun medewerkers. De coronacrisis dreigt heel veel van die opgebouwde welvaart structureel te vernietigen. Heropbouw is dus dringend nodig. Had de regering immers niet beloofd dat alle bedrijven die gezond waren vóór de coronacrisis er ook gezond weer moesten kunnen uit komen? Een verstandig samenspel van bedrijven en overheid kan die welvaartscreërende rol opnieuw op toerental krijgen.

Fa Quix, directeur-generaal