De ondoordachte energietransitie is de hoofdoorzaak van deze energiecrisis 'Made in Europe'

Opinie van 30/08/2022 door Fa Quix

Natuurlijk heeft de invasie van Rusland in Oekraïne gevolgen voor de energieprijzen. En zeker nadat de vaak exorbitante EU-sancties tegen Rusland werden beantwoord met Russische tegenmaatregelen, zoals het fors dichtdraaien van de gaskraan. We zijn de speelbal van de Russische autocraat geworden.

Men had het proces van de energietransitie veel behoedzamer en langzamer moeten aanpakken, en vooral de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energiebevoorrading moeten nastreven.

Maar laat u niets wijsmaken: deze energiecrisis is eerder begonnen, nog vóór de oorlog uitbrak. Dit is een energiecrisis ‘Made in Europe’ en wel door een ondoordachte energietransitie. De beleidsmaatregelen komen vooral vanuit ‘Europa’, om de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans met zijn Green Deal niet bij naam te noemen. Reeds vorige zomer (2021) zijn de energieprijzen fors beginnen te stijgen. Dat kan u zich nog wel herinneren.

Het zit zo: door de eenzijdige focus op ‘hernieuwbaar’ (vooral zonne- en windenergie) hebben landen zoals Duitsland, maar ook Nederland e.a. zich afhankelijk gemaakt van Russisch gas. Vermits zon en wind er niet altijd zijn, en niet kunnen worden opgeslagen, is er immers een volledige back-up-installatie nodig. Dat zijn eigenlijk dubbele kosten. De vraag naar gas steeg in de zomer van 2021 doordat de wind op zee minder dan verwacht energie produceerde. Wereldwijd waren er ook nog andere problemen met de productie van hernieuwbare energie.

Door de ‘energietransitie’ werden in Europa bovendien de fossiele brandstoffen voor stroomproductie verder afgebouwd (‘Klimaat!’). Duitsland had intussen ook al 11 van de 17 kernreactoren gesloten. Kortom, betrouwbare energieproductie (fossiele en kernenergie) werden afgebouwd ten voordele van onbetrouwbare zonne- en windenergie. En dat op een moment dat de economie fors herpakte na corona. Gevolg: grote energietekorten en dus prijsstijgingen.

In België werd dan ook nog eens de dogmatische kernuitstap behouden, waarbij Energieminister Tinne Van der Straeten en de regering resoluut kozen voor gesubsidieerde… gascentrales! Goedkope stroom uit kernenergie wordt vervangen door dure stroom op gas, en dus ook nóg meer gas. De Belgische regering is echt van het paadje af. Deze oorlogsomstandigheden maken overduidelijk dat de wet op de kernuitstap geschrapt moet worden.

Herinner u dat de genoemde beleidslui en anderen steevast beweerden dat de energietransitie ‘haalbaar en betaalbaar’ zou zijn? Niet dus. Groene Leugens. Natuurlijk, de oorlog in Oekraïne heeft er geen goed aan gedaan. Maar de ondoordachte energietransitie in Europa is de hoofdoorzaak. Deze energietransitie is weliswaar een proces dat moet doorgevoerd worden. Maar men had dit veel behoedzamer en langzamer moeten aanpakken, en vooral de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energiebevoorrading moeten nastreven. Door dat niet te hebben gedaan kennen we nu het onzalige resultaat: de burger verarmt en de industriële welvaart in Europa krijgt ongeziene klappen.

Fa Quix, directeur-generaal