Dé les na anderhalf jaar coronabestrijding: nooit meer lockdown

Opinie van 03/09/2021 door Fa Quix

Anderhalf jaar na het begin van de coronapandemie in het eerste kwartaal van 2020 zijn de gevolgen nog altijd zichtbaar. Voor de bedrijven zijn dat in de eerste plaats de ontregelde grondstoffenmarkten en de verstoorde logistieke ketens, met ongeziene prijsstijgingen tot gevolg.

Maar ook het nog grotendeels lamgelegde internationaal personenverkeer voor professionele doeleinden blijft een kwalijk gevolg. Wegens strikte reisbeperkingen maar ook omdat (inter-)nationale vakbeurzen na anderhalf jaar maar moeilijk heropgestart geraken, zijn we nog niet terug in pre-coronatijden, voor zover die ooit helemaal zullen terugkomen.

Eén van de belangrijkste oorzaken van deze verstoringen zijn de lockdowns die de meeste landen hebben afgekondigd, soms in een harde, dan weer in een meer gematigde vorm. Maar steeds was het effect gelijkaardig: het economische en het sociale leven werden op één of andere wijze stilgelegd. En dat zorgde voor grote problemen. Waarom lockdowns? Omdat het autoritaire China, dat als eerste door corona getroffen werd, deze praktijk van lockdown had toegepast. Dus meenden de Westerse leiders dat zij dat onzalige voorbeeld moesten volgen. Het werd een misrekening, zoals we nu nog steeds ondervinden.

Wat had dan wel moeten gebeuren? De economie had gewoon open moeten blijven, zoals bv. in Zweden. De bedrijven krijgen werkbare veiligheidsinstructies waardoor ze coronaproof kunnen blijven draaien, zowel in de productie als in de distributie. Dat bv. de drukbezochte supermarkten hier wél mochten open blijven en de veel ruimere woonwinkels niet, had geen enkele medische grond. Alle bedrijven hadden, mits toepassing van de gewenste sanitaire voorzorgsmaatregelen, onverkort moeten kunnen open blijven en verder werken.

De fanatici die nóg verder wilden en willen gaan, en de zogenaamde ‘korte pijn’ verkiezen, zeg maar een complete lockdown van 4 tot 8 weken, zodat daarna ‘het normale leven’ weer hervat wordt, hebben zich volledig vergist. Want zero-Covid is niet mogelijk gebleken. Australië, een geïsoleerd continent met weinig inwoners, heeft die strategie gevolgd maar krijgt het virus, en zeker de zeer besmettelijke deltavariant, niet uitgeroeid. Dat zal ook nooit lukken. Ze zijn nu nog steeds bezig met ‘die korte pijn’ van lockdowns die de economische schade alleen maar vergroten.

The virus is here to stay, maar zal endemisch worden, en evolueren naar een soort van verkoudheidsvirus. Maar het zal het zorgstelsel niet doen instorten – weet u nog, dat was de reden waarmee de lockdowns aan de bevolkingen werden verkocht. En nu de vaccinaties bijna voltooid zijn, en die ons ook als ‘dé weg naar het Rijk van de Vrijheid’ werden voorgehouden, is de les na anderhalf jaar coronabestrijding overduidelijk: nooit meer lockdown!

Fa Quix, directeur-generaal