De kracht van het positief denken wordt onderschat

Opinie van 11/01/2019 door Fa Quix

En dan zijn er nog de binnenlandse aangelegenheden. De kans is groot dat 2019 een ‘verloren politiek jaar’ zal worden; een jaar waarin er nauwelijks aan beleid zal worden gedaan. Cynici zullen opwerpen ‘dat de politici dan ook geen slechte maatregelen kunnen nemen.’ Dat klopt, maar dat is niet de bedoeling van een democratie. De volksvertegenwoordigers, en hun uitvoerende macht, de regeringen, zijn er om het leven van burgers en ondernemingen beter te maken.

Internationaal zijn er ook een aantal redenen om zich zorgen te maken: de protectionistische wolken zijn nog steeds niet verdreven. De migratiekwestie blijft het maatschappelijke debat beheersen en polariseren, de klimaatuitdaging hangt als een zwaard van Damocles boven onze hoofden… en de Brexit van eind maart werpt zijn schaduw vooruit. Voor de cynici onder ons genoeg redenen om te denken dat het ‘allemaal naar de knoppen’ is. Terwijl de regeringen en internationale instellingen er precies zijn om de internationale spanningen te verminderen.

Kortom, het is steeds weer de discussie van het glas dat ofwel halfleeg is, ofwel halfvol. En dat is een fundamenteel andere keuze: je kijk op de dingen.

De CEO van Agoria, Marc Lambotte, verwoordde het als volgt: “Kritisch zijn, dingen aankaarten, en wijzen op wat beter kan, is nodig. Maar alleen als je een positief alternatief voorstelt. Dan help je, anders ben je een zeur.” (Trends, 29 november 2018). En hij vervolgt: “De kracht van positief denken wordt onderschat”.

Dat positief én constructief denken komt meestal niet vanzelf. Dat vergt een inspanning, een ingesteldheid waarbij u uzelf verplicht om het positieve te zien, te willen zien. Om naast de problemen ook de opportuniteiten te ontdekken. Het vergt moed om vastberaden te blijven geloven dat het beter zal worden, ook al zijn er op dat moment bitter weinig tekenen die daarop wijzen.

Soms moet men even zijn kritische zin uitschakelen om voluntaristisch aan de toekomst te kunnen denken en nieuwe mogelijkheden te zien. Uitgerekend ondernemers hebben die gave, anders zouden ze geen ondernemers geworden zijn.

Moge voor u het glas het hele jaar door halfvol zijn. Of nog beter: helemaal vol! Proost op het nieuwe jaar!

Fa Quix, directeur-generaal