De energiecrisis is ook het gevolg van een roekeloos en kortzichtig energiebeleid

Opinie van 29/10/2021 door Fa Quix

De angst om ‘het einde van de wereld’, wegens de klimaatverandering, heeft helaas geleid tot een verkeerd energiebeleid. Immers, de klimaatdiscussie overheerste – en doet dat nog steeds – het energiedebat. Alles moest en moet ‘hernieuwbaar’ zijn. De ‘fossiele brandstoffen’, zoals steenkool, olie en gas, moeten kost wat kost worden verbannen.

De roekeloze en kortzichtige energievisie dreigt de welvaartspijler van onze samenleving fundamenteel te ondermijnen.

Evenwel, deze klimaatverblinding leidde ook tot een roekeloos en kortzichtig energiebeleid. Kernenergie moet óók worden stopgezet. In ons land is dat méér dan roekeloos: het is waanzin. Liefst 40 % van onze elektrische stroom komt vandaag uit kernenergie. Die is goedkoop, betrouwbaar en CO2-arm. Ideaal dus in de strijd tegen de klimaatverandering. Want met alle miljarden euro’s investeringen in hernieuwbare energie, zoals zon, wind en biomassa, halen we nog steeds geen 20 % van onze stroom uit deze hernieuwbare bronnen. Uiteraard zullen zij ook niet volstaan wanneer tegen 2025 de kernuitstap in ons land gerealiseerd moet zijn, en dus de zeven kerncentrales gesloten zullen zijn.

En dus besliste deze federale regering om gesubsidieerde gascentrales te bouwen, ter vervanging van die kerncentrales. Dus met steun van massa’s geld van de belastingbetaler. Terwijl de kerncentrales geld ópbrengen, dankzij de nucleaire rente. Die gascentrales staan er bovendien nog niet. Er is de vergunningenkwestie, vooral in Vlaanderen, maar ook in Wallonië. Roekeloos beleid, noem ik dat. Want stel dat die centrales niet op tijd zouden klaar zijn, en de kerncentrales inmiddels dicht. Wat dan? Massale import uit het buitenland. Bv. kernenergie uit buurland Frankrijk. Uit Nederland en Duitsland? Daar zullen we niet veel stroom moeten gaan kopen: die kampen zelf ook met tekorten, zeker Duitsland dat zelf met een volledige kernuitstap bezig is. Of willen we de vervuilende Duitse stroom (uit kolen) aankopen? Het zal eerder gas van Poetin zijn… Kortzichtig en roekeloos.

En dus zullen de energieprijzen globaal genomen duur blijven. Dat zullen burgers en bedrijven in hun portemonnee voelen. En dan komt de door ‘het klimaat’ verblinde EU-Commissaris Frans Timmermans er nog een schepje bovenop doen: met hogere heffingen per ton CO2-uitstoot. Voor een gemiddeld Belgisch gezin dreigt dit de factuur op te drijven met liefst 460 euro per jaar per gezin (studie van Climact). En ook bedrijven zullen hun kosten zien oplopen en hun concurrentiepositie verzwakken, wat zeker een probleem is voor zij die moeten concurreren met niet-EU-bedrijven.

De roekeloze en kortzichtige energievisie, zowel in België, als in verschillende buurlanden alsook op Europees vlak, dreigt de welvaartspijler van onze samenleving fundamenteel te ondermijnen. En wordt het klimaat er beter van? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Fa Quix, directeur-generaal