De catastrofe niet nog groter maken

Opinie van 30/10/2020 door Fa Quix

Het hele zorgsysteem komt mede daardoor erg onder druk. Begrijpelijk dat de overheden strenge en steeds strengere maatregelen nemen om de verspreiding van het virus af te remmen, en vervolgens te stoppen.

Maar welke maatregelen zijn gepast, en welke niet? Men moet opletten dat men de catastrofe niet nog groter maakt. Want sommige maatregelen lijken eerder ingegeven door paniek dan door rede. Wat absoluut vermeden moet worden, is het sluiten van productiebedrijven en van winkels.

Niet alleen omdat het aantal besmettingen er erg laag is, maar ook omdat de economie niet mag instorten. De economische, sociale en psychologische schade van zo’n algemene sluiting is niet te overzien. En het draagvlak van de sociale zekerheid zou erdoor worden weggeslagen.

Uit de eerste golf zijn een aantal gidsen en protocollen ontstaan waardoor coronaveilig werken in bedrijven en winkels kan worden gegarandeerd. De cijfers bewijzen dat de werkplek geen grote besmettingsbron is, en wanneer de besmettingen er wel zouden zijn, kunnen deze snel geïsoleerd worden. De bedrijven die telewerk kunnen toepassen, doen dit nu alweer opnieuw massaal. Dat blijkt alvast uit de sterk afgenomen verkeersdrukte sinds 19 oktober, dag waarop de eerste ingrijpende maatregelen van kracht werden.

Onze overheden moeten bijgevolg weerstaan aan de paniekoproep voor een ‘tweede lockdown’. Dat maakt het alleen maar erger. Ten andere, de zogenaamde ‘korte pijn’ van de lockdown bestaat niet: Melbourne deed er bijna vier maanden over. De permanente economische schade is immens. En de garantie dat het virus niet zou terugkomen, is er niet. Tenzij men in een openluchtgevangenis wil leven?

Ja, er moeten strakke maatregelen worden genomen, maar alleen noodzakelijke, proportionele en efficiënte. Een sluiting van winkels en bedrijven hoort daar niet bij. Wat wél meer nodig is, is nog meer gerichte én eenduidige communicatie naar bepaalde doelgroepen. En burgerzin van iedereen.

Fa Quix, directeur-generaal