Circulaire economie, ja, … maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en technische bezwaren… en grote kosten, dat vergeet men vaak

Opinie van 16/07/2021 door Fa Quix

Er zijn vele goede redenen waarom we moeten inzetten op een circulaire economie. Zoals het verminderen van het totale grondstoffenverbruik door producten langer te gebruiken, anders te ontwerpen, stimuleren van hergebruik, recyclage van grondstoffen, verkennen van andere businessmodellen, enz. Het spaart de planeet. En we worden ook minder afhankelijk van buitenlandse grondstoffenleveranciers.

‘Circulaire economie’ is echter gemakkelijk gezegd maar helaas niet eenvoudig uitgevoerd. De knappe voorbeelden in onze textiel-, hout- en meubelindustrie – en die zijn gelukkig al talrijk! – kunnen niet verhelen dat de uitdaging bijzonder groot en zwaar is en blijft. Er is nog heel veel onderzoek en innovatie nodig om hier een nieuwe grote sprong te kunnen zetten. En in het ene bedrijf zal dat gemakkelijker gaan dan in het andere, net zoals dat van product tot product zal verschillen. Gelukkig kunnen wij rekenen op de inzet en expertise van onze twee sectorale technologiecentra, Centexbel voor textiel en Wood.be voor hout en meubel. Ook voor onze opleidingscentra Woodwize en Cobot is een belangrijke rol weggelegd.

De uitdaging van de circulaire economie wordt alleen maar groter. In de bijlage bij deze Fedustria News hebben de Fedustria-milieuadviseurs samengevat wat er op de bedrijven afkomt, hoofdzakelijk gestuurd vanuit Europa. Het is geen sinecure. Vele bedrijven zullen zich meer dan eens in de haren krabben. Want circulaire economie, ja oké… maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en technische bezwaren… en grote kosten die ermee gepaard gaan. Dat vergeet men vaak. Iemand zal die moeten betalen.

Vlaams minister van economie Hilde Crevits beseft dat deze uitdaging geld kost, en heeft alvast 15 miljoen euro vrijgemaakt voor projecten in circulaire economie, in de maakindus-trie. Dit komt bovenop de 30 miljoen voor de uitbouw van een Vlaamse recyclagehub. Maar méér zal nodig zijn. In sommige bedrijven zal het businessmodel fundamenteel herdacht moeten worden. En is het dan nog economisch rendabel? Geen ecologische duurzaamheid zonder economische duurzaamheid. Maar het omgekeerde geldt ook: géén aandacht schenken aan circulaire economie is vandaag geen optie meer.

Fa Quix, directeur-generaal