Blijven vechten tegen het doemdenken, blijven zoeken naar oplossingen. Creativiteit, flexibiliteit en weerbaarheid zijn nu meer dan ooit onze troeven

Opinie van 16/12/2022 door Fa Quix

Er valt niet aan te ontsnappen, we zakken voorlopig verder weg in de donkere spelonken van de economische recessie. Hoelang? Toch minstens twee kwartalen, dit en het eerste van 2023. Langer? Wie zal het zeggen. Economie is altijd cyclisch. Lineair denken helpt ons niet vooruit. Maar een ommekeer komt er altijd.

Het is in deze crisistijden dat ondernemers en hun medewerkers alles ‘uit de kast’ moeten halen om deze recessie zo goed als mogelijk door te komen.

Dus: er komt weer een heropleving. Sommigen verwachten dat die heropleving echter traag op gang zal komen en niet krachtig zal zijn. Althans niet in Europa, omdat Europa internationaal verzwakt uit deze energiecrisis zal komen; een energiecrisis die in essentie inderdaad een Europese crisis is. En binnen Europa geeft die energiecrisis aanleiding tot interne concurrentieverstoring door een ongelijk opbod van steunmaatregelen in de verschillende lidstaten. Met Duitsland als uitschieter.

Sommige multinationale bedrijven uit de industrie hebben al te kennen gegeven dat ze omwille van de hoge energiekosten minder (of niet meer) in Europa zullen investeren, maar wel méér buiten Europa, in Amerika en in Azië dan voornamelijk. Dat betekent dat de groei in Europa niet alleen conjunctureel, maar ook structureel aangetast wordt. De potentiële groei zal lager worden, en dat is geen goed teken.

Maar we mogen toch niet vervallen in doemdenken. Want doemdenken kan gevaarlijk afglijden naar fatalisme: ‘Er is toch niets aan te doen’. En dan gebeurt er niets, en wordt het alleen maar erger. Het is integendeel in deze crisistijden dat ondernemers en hun medewerkers alles ‘uit de kast’ moeten halen om deze recessie zo goed als mogelijk door te komen, en om vervolgens de zaadjes te planten voor latere successen. Onze grootste troeven zijn immers onze creativiteit, flexibiliteit en weerbaarheid. En die moeten we nu meer dan ooit uitspelen.

En ja, in deze tijden zullen soms moeilijke knopen moeten worden doorgehakt. Snelheid en flexibiliteit zijn daarbij troeven. Sommige activiteiten zijn niet langer rendabel om hier te blijven doen, of toch niet meer op dezelfde schaal, of toch niet op dit moment. Maar daartegenover staat dat innovatieve ontwikkelingen van nieuwe producten met voldoende toegevoegde waarde voor de klanten nieuwe kansen bieden.

We moeten blijven vechten tegen het doemdenken en tegen het pessimisme. En zoals Winston Churchill het formuleerde: “A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.” Ik wens u veel moed, veel weerbaarheid en flexibiliteit, en ook een tikkeltje geluk, om van 2023 een succesvol jaar te kunnen maken.

Fa Quix, directeur-generaal