Bescherming van intellectuele eigendom is niet onoverkomelijk

Opinie van 20/10/2017 door Fa Quix

Allerlei factoren hebben onze bedrijven ertoe gedwongen volop in te zetten op kennis. Wij zijn een kennisgedreven industrie geworden. En dat is op zich een grote troef. Want kennis stelt ons in staat om producten met meer toegevoegde waarde te maken. En dat laatste is absoluut noodzakelijk in de hogekostenomgeving waarin de bedrijven moeten opereren.

Maar kennis is ook kwetsbaar, het kan gestolen worden, op velerlei manieren, van hacking over kopie en namaak door deloyale concurrenten, tot medewerkers toe. Zaak is dus van uw intellectuele eigendom, de zogenaamde intellectual property rights, goed te beschermen.

En dan komt de eerste vaak gehoorde opmerking: “Maar dat is onbegonnen werk”. Op een infosessie van Fedustria van 12 oktober jl. werd overduidelijk aangetoond dat dat integendeel niet zo moeilijk hoeft te zijn. Vooreerst is het belangrijk om te weten wàt u wil beschermen, en dat kunnen vier zaken zijn, zoals Pieter Goovaerts, Benelux- en EU-merkengemachtigde bij Pronovem, illustreerde: merken, tekeningen en modellen, octrooien, en ten slotte auteursrechten. Een zeer grote groep van bedrijven heeft geen merk(en), en doet geen technisch-wetenschappelijke uitvindingen (octrooien). Blijven over voor de meeste bedrijven: tekeningen en modellen, en het auteursrecht.

Alles begint met een goede en systematische registratie van uw creaties. 

U kan dat met uw eigen systeem doen, of ook met een Europees of Benelux-depot, ook meervoudig. Op de infosessie kwam de jonge ondernemer Mathieu Liebaert daarnaast ook een eenvoudig, snel en veilig systeem van registratie met een onbetwistbare datum (‘timestamp’) voorstellen. Duizenden creaties kan u er opslaan. Een nieuwe tekening of model? Binnen de 26 seconden is het met een timestamp onbetwistbaar opgeslagen, zoals door Mathieu live werd gedemonstreerd via drawy.eu. Om uw rechten te kunnen verdedigen is het dus belangrijk om goed voorbereid te zijn, en het beschermen van uw creatie is daarbij een eerste stap.

”Ja, maar het is ook duur”, was en is een andere vaak gehoorde opmerking. Advocaat Joost Muylle bewees dat dat allemaal nog wel meevalt. Het deponeren van een model of tekening (ook meervoudig depot) schommelt tussen 450 en 1.000 euro; in het Drawy-systeem gaat het over zowat 500 euro voor een quasi ongelimiteerde reeks. Natuurlijk is daarmee het werk nog niet af. “Dan begint het pas’’, zo stelde Muylle, “je moet ook effectief achter de kopieur of namaker aangaan”. Anderzijds moet men ook weer niet op alle slakken zout willen leggen, choose your battles, enkele voorbeelddossiers kunnen een behoorlijk afschrikwekkend effect hebben. “En reken ook uit wat je winst is als je een kopieur succesvol hebt aangepakt”.

Joost Muylle had ook nog een andere tip: schakel de douane in. Dat kan op een eenvoudige en goedkope manier, met een verzoekschrift bij de douane in één lidstaat, en dan mag u in principe in elk van de 28 lidstaten dezelfde douane-alertheid verwachten, tot en met inbeslagname van de gekopieerde goederen.

Tot slot nog dit: maak goede afspraken met uw medewerkers die in uw bedrijf creatieve opdrachten vervullen, zoals designers. Afspraken over wie eigenaar is van de creatie. Het personeelslid blijft de auteur, altijd, maar de vermogensrechten worden normaal via het arbeidscontract aan de onderneming afgestaan. Dat geeft u het recht tot reproductie, wat finaal toch de bedoeling is. 

U merkt het: bescherming van intellectuele eigendom is niet onoverkomelijk. Aan de hand van de juiste tools en tips & tricks van experten, kan u voor een relatief beperkt budget dat beschermen wat u als bedrijfsleider zeer dierbaar is: uw intellectuele eigendom. 
Mocht u hierover vragen hebben, dan kan u altijd bij onze specialisten terecht.

Fa Quix, directeur-generaal