Be prepared

Opinie van 08/07/2016 door Fa Quix

Ze gaan het zich nog beklagen de Britten, die Brexit, als dat nu al niet het geval is. Maar zij en wij zullen er moeten mee leren leven. En er het beste van maken. Vóór het Brits referendum stelde de invloedrijke Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble het als volgt in Der Spiegel: “In een tijdperk van de globalisering is een ‘Splendid Isolation’ geen verstandige optie”. En zoals voormalig Europees president Herman Van Rompuy het uitdrukte op een debatlunch op het VBO op 29 juni 2016: “Ik begrijp niet dat het vaderland van de common sense dit heeft georganiseerd, dan gestemd heeft om te vertrekken en nu verbaasd is over de gevolgen” (zie ook De Tijd van 1 juli 2016).

En die gevolgen zijn op te splitsen in korte en lange termijn. Op korte termijn bleek één week na de Brexit het Britse pond zich min of meer te stabiliseren op een niveau dat circa 10 % lager lag dan vóór de Brexit. Geen leuk nieuws voor onze exporteurs, maar evenmin de grote catastrofe die sommigen hadden voorspeld. En vermits de Britse beurs al flink hersteld is, is ook een verder herstel van het Britse pond binnen enkele weken/maanden niet uitgesloten. Maar dan mag het consumentenvertrouwen in het VK niet onderuitgaan. Want dat zou een recessie kunnen inluiden, alhoewel we die ook niet als dramatisch inschatten (lees: het zal geen diepe noch lange recessie zijn). Als het pond en het consumentenvertrouwen van de Brit niet verder wegzakken, dan zal de economische schade van de Brexit op korte termijn voor onze bedrijven minder zwaar uitvallen dan gevreesd. Als. 

Op lange(re) termijn hebben we zeker redenen om ons zorgen te maken. Want wat zal het nieuwe handelsakkoord zijn dat de EU en het VK met elkaar zullen sluiten? Het beste voor de handel is een akkoord zoals met Noorwegen en Zwitserland. Maar zoals professor Frank Vandenbroucke (Universiteit van Amsterdam) het terecht stelde: “Zwitserland en Noorwegen floreren dankzij de Europese gemeenschappelijke markt, maar hebben er ook soevereiniteit voor ingeleverd” (De Standaard van 28 juni 2016). Maar laat dàt nu net het probleem van het VK zijn: ‘Take back control’. Of anders uitgedrukt: soevereiniteit terugwinnen van de EU was de inzet van het (overwinnende) Brexit-kamp. Dat beloven dus nog harde onderhandelingen te worden tussen de EU en het VK.
 
Vooraanstaande waarnemers verwachten dat de nieuwe handelssituatie op 1 januari 2019 van kracht zal worden. Tot dan blijft het VK lid van de EU, en blijft de interne markt zoals ze is. Maar het is zaak om ons in die tussenperiode goed voor te bereiden op de nieuwe situatie. En waakzaam te blijven. Dat we bv. geen pasmunt worden in een groter akkoord waardoor er voor onze producten handelsbelemmeringen zouden worden ingevoerd. We zullen dat vanuit Fedustria uiteraard nauwgezet blijven opvolgen. Eerste taak zal zijn in kaart te brengen wat de mogelijke implicaties van de nieuwe situatie vanaf 2019 voor onze industrie zouden kunnen zijn. 
 
Fa Quix, directeur-generaal