Anti-globalisme-trend is een gevaar voor onze toekomstige welvaart

Opinie van 23/06/2017 door Fa Quix

Veel gekker moet het toch niet worden: een economieprof van de Gentse universiteit die bij het uittreden van de VS uit het Klimaatakkoord van Parijs meteen pleit voor een bestraffende CO2-importheffing op Amerikaanse producten. Daarin gesteund door een aantal vooraanstaande politici. In sommige intellectuele kringen blijkt de aversie voor President Trump vooral het denken te vertroebelen...

Waarom zo’n CO2-importstraf onzin is? Om meer dan één reden. Om te beginnen omdat de VS geen enkele internationale rechtsregel heeft geschonden. Het Parijse Klimaatakkoord is immers een vrijblijvend akkoord waarin de ondertekenende partners zelf een aantal vrijwillige afspraken hebben gemaakt om de opwarming van de aarde binnen bepaalde limieten te houden. En bovendien hebben bepaalde Amerikaanse staten, en niet de geringste zoals Californië, meteen gemeld dat zij de gemaakte klimaatafspraken wél zullen respecteren (prima!). Moeten ook zij gestraft worden? En hoe moet men dat dan praktisch organiseren? Een cola uit Californië krijgt geen CO2-importheffing, maar één uit Georgia wel?

En dan te weten dat de totale CO2-uitstoot van de VS de jongste jaren licht dalende is, met dank aan o.a. de schaliegaswinningen die een lagere CO2 uitstoten. Die Gentse prof repte bovendien met geen woord over China. China is nochtans bij uitstek de grootste CO2-uitstoter ter wereld (28 % van het wereldtotaal tegenover 16 % door de VS). Bovendien zal die Chinese uitstoot nog flink blijven stijgen tot 2030; jaar vanaf wanneer China beloofd heeft zijn totale CO2-emissie niet verder te laten toenemen. Maar China straffen? Neen, die laten we ongemoeid!

Dat het anti-globalisme en anti-Amerikanisme zo expliciet zouden worden verkondigd in academische kringen, is ronduit hallucinant. Dus nog liever de dictatuur China omarmen dan de democratische rechtsstaat die de Verenigde Staten van Amerika nog altijd zijn. 

Deze blijkbaar hippe trend van anti-globalisme is een reëel gevaar voor onze toekomstige welvaart. Zeker kleine, open economieën, zoals de Belgische, hebben hun welvaart en welvaartsgroei te danken aan de export, dus aan vrijhandel. 

Om de haverklap nieuwe importheffingen invoeren bedreigt die welvaartscreatie. Om nog maar te zwijgen van een mogelijke handelsoorlog.

Betekent dit dan dat men niet mag optreden tegen oneerlijke handelspraktijken? Natuurlijk moet men daartegen kunnen optreden! Maar dan spreken we over iets heel anders: het gaat dan om internationale handelsregels afgesproken in bv. de Wereldhandelsorganisatie. Daarvoor bestaan, in tegenstelling tot het klimaatakkoord, wél bindende regels. Antidumpingregels bijvoorbeeld. En neen, dat is niet hetzelfde als een CO2-importheffing. Dat is iets totaal anders. Het gaat om schending van effectieve regels. Door China bijvoorbeeld, dat zijn productie in China (vaak op niet-transparante wijze) subsidieert waardoor op exportmarkten ver beneden de normale marktprijs kan worden verkocht. Dát is tegen de regels, en dáárvoor bestaan goedgekeurde sanctiemechanismen. En vooral: deze regels zijn er om de correcte, faire vrijhandel te beschermen. Antidumpingmaatregelen zijn soms nodig, precies om de reguliere vrijhandel te beschermen.

Ja, de globalisering heeft regels nodig. Die zijn er en die moeten worden toegepast om de vrijhandel alle kansen te geven en te beschermen tegen oneerlijke handel. Dat zijn duidelijke, internationaal afgesproken regels. Maar laat ons tegelijk de lichtzinnige én onzinnige handelsbelemmeringen, zoals de CO2-importstraf op de VS, snel naar de prullenmand verwijzen.

Fa Quix, directeur-generaal