Achter Rusland schuilt er een nóg groter gevaar, het gele gevaar

Opinie van 21/10/2022 door Fa Quix

We hebben vijf jaar Xi Jinping light gehad, dan vijf jaar Xi medium, en nu wordt het hardcore”, zo schreef sinoloog Kerry Brown van King’s College London op Twitter. Met een derde vijfjarig mandaat van secretaris-generaal van de Chinese Communistische Partij (CCP) en automatisch nog eens vijf jaar als President, is Xi nu de absolute heerser van het Rijk van het Midden.

Europa mag niet naïef zijn, en moet kordaat reageren op de Chinese aanspraken op onze westerse markt en onze economie.

Voor het Westen is dat geen goed nieuws. Xi heeft zich gaandeweg meer en meer afgezet tegen het Westen dat hij onherroepelijk in verval ziet. China wordt zo niet alleen steeds duidelijker een politieke systeemrivaal voor het vrije en democratische Westen, maar ook economisch verdeelt het de wereld in invloedsferen. Voor westerse bedrijven zal het almaar moeilijker worden om de enorme Chinese markt succesvol te bewerken.

Daarom mag Europa niet naïef zijn, en moet het kordaat reageren op de Chinese aanspraken op onze westerse markt en onze economie. Chinese bedrijven zijn altijd op één of andere manier een verlengstuk van de CCP. Grote vrachtschepen die onze havens inpalmen zijn bijvoorbeeld altijd zo gebouwd dat ze zwaar militair materiaal kunnen vervoeren, waartoe ze altijd onmiddellijk kunnen opgeroepen worden.

En dan zijn er nog de ‘issues’ van de namaak en de schending van copyright, de bedrijfsspionage die recent is uitgekomen, vooral aan onze universiteiten, e.a. China heeft geen wederkerigheid in de internationale handel voor ogen. Het westerse win-win, waarbij beide zakenpartners hun voordeel uit deals moeten kunnen halen, is niet hun uitgangspunt, maar wel ‘we win’, en ‘the winner takes it all’. Internationale handel moet echt wederkerig zijn, en op regels gebaseerd.

De EU en de lidstaten beschikken over steeds meer instrumenten om de oneerlijke praktijken van China te bestrijden. Zij moeten deze assertiever en sneller inzetten ter bescherming van onze industrie, en bijgevolg ook van onze welvaart. In het verleden is het door de Europese naïviteit al te veel eenrichtingsverkeer geweest… ten voordele van China.

Fa Quix, directeur-generaal