26 voorstellen voor een specifiek Fedustria-memorandum

Opinie van 24/04/2019 door Fa Quix
  • Grondige hervorming van het systeem van automatische loonindexering/centenindex
  • Taxshift – Lastenverlaging voor ploegen- en nachtarbeid, annex volcontinu: techniek van berekening aanpassen
  • Operatie faciaal tarief (van 32,40 % naar 25 % patronale RSZ-bijdragen - taxshift): de loongrenzen ‘lage lonen’ aanpassen
  • Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor professionele bachelors in R&D: ook uitbreiden naar bedrijven zonder masters
  • Aanvullende pensioenen: financieringsproblematiek
  • Flexibiliteit en ploegenarbeid: opvang van afwezige werknemers(s) en daggrens van 11 uur
  • Stimuleren van investeringen

  Energie, leefmilieu, klimaat 

  • EUTR, de Europese Houtverordening tegen illegaal hout: één Europese aanpak
  • Level playing field REACH: ook toepassen op in EU ingevoerde producten
  • Level playing field ‘biociden’ voor in EU ingevoerde producten
  • Textielkleurstoffen: onderzoek naar het marktverstorend gedrag van China
  • Verpakkingsafval: eenduidige definitie van ‘verpakkingsafvalverantwoordelijke’
  • De Europese Bouwproductenverordening: CE-merk garandeert Europese uniformiteit
  • Binnenhuisklimaat en emissies van bouwmaterialen: focus behouden en Europese harmonisering 

  Europa en internationale handel

  • De Brexit: Fedustria blijft aandringen op een ‘handelsvriendelijke’ Brexit
  • Vrijhandel en vrijhandelsakkoorden: ja, maar mits voorwaarden
  • Gelijk speelveld in Europa
  •  ‘Made in Europe’-label voor textiel en kleding gemaakt in Europa
  • Geen uitvoer van stammen zonder eerste verwerking
  • Douanecodes voor houtproducten

  Energie, leefmilieu, klimaat 

  • Biomassa: geen subsidiëring van houtgrondstoffen voor energieproductie
  • Voorbereiding op de aanvaardingsplicht van matrassen: één systeem
  • Invoering van hergebruikbijdrage voor meubelen? Eerst leren stappen vóór men gaat lopen 

  Innovatie

  • Innovatie stimulering: verschuiving budget voor collectief onderzoek en kennisdiffusie en adequate criteria    

  Export 

  • FIT: optrekken budget voor ondersteuning van acties sectoren/bedrijven

  Welzijn

  • Aandacht voor slaap als basis van een gezonde bevolking, net zoals gezonde voeding en voldoende beweging