Europese zorgdenktank PRoF lanceert de flexibele patiëntenkamer voor de toekomst

Bedrijfsnieuws van 26/10/2016

PRoF 5.0 of de flexibele patiëntenkamer voor de toekomst

Uit onderzoek blijkt dat de door de federale regering sinds 2016 opgelegde kortere ziekenhuisopnames op korte termijn zullen leiden tot 10.000 overtollige bedden. Bovendien brengt de vergrijzing mee dat er steeds meer chronisch zieke patiënten zijn. Niettegenstaande deze gegevens worden nog altijd nieuwe gebouwen opgetrokken op basis van verouderde informatie en wordt de capaciteit aan ziekenhuisbedden nog steeds uitgebreid.

Daarbij komt nog dat de ziekenhuizen niet of nauwelijks aangepast zijn aan de nieuwe uitdagingen in de zorg (bv. wat als er – door de toenemende resistentie van bacteriën – plots een epidemie uitbreekt?). Om nog maar te zwijgen van de patiënt die alsmaar mondiger wordt. De flexibele patiëntenkamer voor de toekomst tracht op al deze uitdagingen een antwoord te bieden via twee standaard éénpersoonskamers, waarvan één patiëntenkamer uitgerust is met de nieuwste snufjes, en aangrenzend - doch fysiek gescheiden - een Guest Room of gastenkamer die - indien nodig en bv. in geval van het uitbreken van een epidemie - heel snel kan omgevormd worden tot patiëntenkamer. Met andere woorden: bestaande patiëntenkamers worden bewust omgebouwd tot gastenkamers, zodat familie of vrienden een perfect hotelgevoel, werkruimte… krijgen in geval van verblijf bij of bezoek aan de patiënt.

Deze bewuste ombouw biedt een economische oplossing voor het ziekenhuis en tegen vereenzaming. Beide kamers bevatten de nieuwste technologie inzake plafondverwarming of -koeling, een uniek sensorsysteem in de vloer om valdetectie te kunnen uitvoeren, alle faciliteiten voor menu-sturing voor patiënt en bezoeker, toegangsdeuren die maximale hygiëne toelaten en zoveel meer.

De PRoF Awards 2016

Naar intussen jaarlijkse traditie worden tijdens de PRoF themadagen een aantal PRoF Awards uitgereikt. Dit jaar ging de ‘PRoF Honorary Award’ naar Prof. Dr. Philippe Vandekerckhove, CEO van Rode Kruis Vlaanderen, en de ‘PRoF Award voor Research in de Zorg’ naar Prof. Dr. Dominique Verté van de VUB. De ‘PRoF Award voor Organisatie in de Zorg’ werd uitgereikt aan ‘Het Ventiel’ voor hun inspanningen op vlak van de opvang van personen met jong-dementie.

De PRoF Leerstoel

Het inhoudelijke denkwerk van de PRoF-denktank heeft inmiddels ook de aandacht getrokken van de wetenschappelijke wereld: concreet werd in 2014 een PRoF Leerstoel voor onderzoek in de zorg toegekend aan het UZ Gent. Ondertussen werden door die Leerstoel reeds twee internationale calls uitgeschreven voor het beste zorgidee. In 2015 ging de eerste prijs naar Activ84Health voor hun fitnessfiets die virtueel fietsen toelaat. Dit jaar werd de eerste prijs toegekend aan Ingawellbeing voor hun modieuze niet-stigmatizerende zorgkledij. Een nieuwe internationale call wordt gelanceerd in december 2016.

Langs deze weg wil Fedustria het PRoF-consortium evenals de winnaars van de PRoF awards en de PRoF Leerstoel feliciteren voor alle inspanningen ten behoeve van de zorgsector.

Bron: persbericht PRoF van 5 september 2016.