VME-sessie Duurzaamheidsrapportering

Op 21 maart 2024 -
,

In 2022 stemde het Europese Parlement in met de nieuwe richtlijn "Corporate Sustainability Reporting Directive" (CSRD).

De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Daarmee wil men ondernemingen meer verantwoordelijkheid laten dragen voor de effecten van hun activiteiten op mens en milieu. De eerste categorie, Beursgenoteerde bedrijven en bedrijven van openbaar belang, zal moeten rapporteren over het boekjaar 2024 (rapportage in 2025). Andere grote ondernemingen en beursgenoteerde KMO's komen later aan bod.

N.a.v. de CSRD legt de Europese Commissie standaarden vast m.b.t. de inhoud van de gerapporteerde duurzaamheidsinformatie. Deze standaarden worden geclassificeerd in volgende categorieën:

  • Algemene aspecten: rapportering over het businessmodel van het bedrijf, de organisatie, hoe stakeholders betrokken worden in de strategievorming van het bedrijf alsook het dubbele materialiteitsprincipe.
  • Thematische standaarden met betrekking tot milieutopics
  • Standaarden m.b.t. sociale aspecten en bedrijfsvoering

In dit kader organiseren CENTEXBEL, COBOT en Fedustria een VME-vormingsessie over de CSRD-rapportering. Voor deze sessie wordt samengewerkt met Pantarein Publishing.

De “VME-vormingen” richten zich standaard tot de milieucoördinatoren binnen onze industrie. Gezien het onderwerp, wordt deze sessie ook opengesteld voor andere profielen.

Praktische informatie:

  • Datum en tijdstip: 21 maart 2024, 8u30
  • Locatie: Centexbel Gent: Technologiepark 70 - 9052 Zwijnaarde

Inschrijving kan via de website van COBOT