Studienamiddag: Waterproblematiek in de Vlaamse textielindustrie

op 02 december 2019

Jaarlijks trefpunt van de Vlaamse textielbedrijven, de wetenschap en de overheid rond het waterbeleid in Vlaanderen, met getuigenissen uit de industrie en wetenschappelijke onderzoeksresultaten. 

U wordt om 12.30 u. verwelkomd met een broodjeslunch.

Halverwege het programma nodigen we u uit voor de koffie, thee of frisdrank en krijgt u de gelegenheid de verschillende standen te bezoeken. We sluiten de studiedag af met een netwerkdrink.

Programma

13.30 u. Inleiding - Fa Quix - Fedustria

Watergebruik in tijden van droogte - Charlotte Bouckaert - VLAKWA

Vlaanderen is een ‘water stressed region’. Om zich hiertegen te wapenen wil de Vlaamse overheid een afschakelplan opstellen. De evolutie naar een robuust watersysteem wordt steeds meer noodzakelijk. Daartoe voert Vlakwa een systeemanalyse uit die zal ophelderen welke nieuwe aanpakken nodig zijn. Ook individuele bedrijven moeten zich wapenen tegen watertekorten. De waterbarometertool kan u helpen om uw persoonlijk waterrisico in kaart te brengen.

Duurzaamheid - Luc Van Eyck - EPAS

Luc Van Eyck van EPAS gaat dieper in op een case uit de industrie waarin waterhergebruik, energierecuperatie en het terugwinnen van grondstoffen centraal staan. Deze aangehaalde voorbeelden van duurzaam omgaan met water, energie en grondstoffen zullen andere bedrijven en sectoren beslist inspireren.

HydRO concept: uw proceswaterproductie-eenheid - Ward De Wachter - Veride BVBA

Het HydRO concept combineert de volledige ruwwaterbehandeling, warmterecuperatie, afvalwaterzuivering en afvalwaterrecuperatie in één enkele installatie met één leverancier. Het concept stelt weinig limieten aan de ingaande waterkwaliteit en is daarom breed toepasbaar. Gelet de actuele beperkingen op het gebruik van diep grondwater heeft deze technologie veel te bieden in de wasserijsector.

De Visie van de VMM op het toekomstig waterbeleid - Bernard De Potter - VMM

De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor leidingwater.

Meer info