Studienamiddag Water 2017

op 04 december 2017

Traditiegetrouw vindt de Studienamiddag Waterproblematiek in de Vlaamse textielindustrie van Centexbel en Fedustria plaats op de eerste maandag van december; dit jaar dus op maandag 4 december. En net zoals ieder jaar brengen wij u een programma van 4 sprekers en wordt de namiddag afgesloten door een gastspreker:

Programma

12.30 ONTHAAL EN BROODJESLUNCH

13.30 INLEIDING: Fa Quix - Fedustria

13.45 ECOTOXICITEIT VAN AFVALWATER: Luc Van Eyck - EPAS

  • Nadat hij de methodiek van ecotoxiciteitsbepaling van afvalwater incl. de voorbereidende Zahn-Wellens test heeft toegelicht, zoemt Luc Van Eyck in op de resultaten van deze testen over de jaren heen. Hij brengt de mogelijke impact van de recente wijziging van de testmethode in kaart. Zullen de resultaten verschuiven naar meer toxisch afvalwater door de overschakeling van de acute test d.m.v. een verdunningsreeks naar een limiettest op een onverdund staalafvalwater? Tot slot reikt hij enkele mogelijke pistes aan om te zoeken naar oorzaken en remediëring wanneer toxisch afvalwater wordt vastgesteld.

14.15 CASES ROND OPTIMALISATIE VAN AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIES: Riet Cornelissen/Tim Van Dyck - Intelsens

  • Op een aantal biologische waterzuiveringsinstallaties werden reeds online sensoren geïnstalleerd. Het is belangrijk om deze sensoren op een intelligente manier te integreren in de processturing zodat de operationele kosten (o.a. energie) dalen en het proces stabieler werkt. Riet Cornelissen en Tim Van Dyck hebben in het kader van het project Intelsens een aantal bedrijven bezocht en belangrijke verbeterpunten gedetecteerd. Aan de hand van een aantal gevalstudies tonen ze aan wat de verbeterpunten zijn en bespreken ze hoe die kunnen worden aangepakt .

14.45 WATERZUIVERING EN WATERHERGEBRUIK IN DE TEXTIELSECTOR, EEN ECONOMISCHE ANALYSE: Floriaan Van Mechelen - Pantarein

  • Een eigen waterzuiveringsinstallatie biedt textielbedrijven tal van voordelen: u kan op oppervlaktewater lozen en verlaagt op die manier drastisch de heffingskosten en u kan water hergebruiken zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over de steeds strengere normen voor grondwateropname of specifiek waterverbruik. Tijdens de presentatie worden de verschillende mogelijke zuiveringstechnieken voor textielafvalwater toegelicht, zowel technologisch als economisch. Er wordt een kostenraming van de investeringen en de operationele aspecten meegeven, waardoor een eindklant meer inzicht krijgt in de terugverdientijden.

15.15 VERGELIJKENDE STUDIE VAN AFVALWATERBEHANDELING EN WATERKOSTEN VOOR TEXTIELBEDRIJVEN IN

VERSCHILLENDE EU-LANDEN IN HET KADER VAN HET ECWRTI-PROJECT: Olga Chybová - Inotex

  • Het H2020 project ECWRTI demonstreert de mogelijkheden van een innovatieve waterzuivering bestaande uit elektrocoagulatie gevolgd door membraanfiltratie in twee textielbedrijven in Vlaanderen en Italië. ECWRTI bestudeerde in het kader van dit project de kosten die gepaard gaan met afvalwaterbehandeling en opgenomen water. Inotex presenteert de resultaten van deze vergelijkende studie voor België, Duitsland, Italië, Roemenië en Polen.

15.45 SLOTSTOESPRAAK: UITDAGINGEN VAN HET WATERBELEID VOOR DE VLAAMSE TEXTIELINDUSTRIE: Dirk Van der Stede, CEO van het Vlaams Kenniscentrum Water - Vlakwa

16.15 AFSLUITENDE DRINK


Deelnameprijs

leden Centexbel: 100 euro-persoon-sessie | niet-leden: 120 euro-persoon-sessie
kmo-portefeuille (opleidingsubsidie)
Erkenningsnummer Centexbel DV.O101549

Locatie

Fedustria - Poortakkerstraat 98 - St-Denijs-Westrem

Online inschrijven