Seminarie rond de nieuwe privacyverordening i.s.m. Sirius Legal - Business Law Firm

op 19 september 2017

Uitnodiging

Exclusief voor leden

De inmiddels druk besproken nieuwe privacyregels uit de zogenaamde GDPR of General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming) brengen vanaf mei 2018 nieuwe verplichtingen met zich mee voor zowat alle ondernemingen in Europa, en dus ook in België. Zowel op vlak van processen binnen de onderneming, als op vlak van informatieplichten aan de betrokkenen, verandert er wel wat. Privacy Impact Assessment, Data Breach Notification, Data Processing Log, Profiling, Privacy by Design en by Default… De dure termen zijn haast niet te tellen en zorgen bij heel wat ondernemingen voor de nodige kopbre-kens. 

Maar u staat niet alleen voor deze uitdaging. Om u te helpen door het bos de bomen te zien, organiseert Fedustria, de federatie van textiel-, hout- en meubelbedrijven, samen met Creamoda, de kledingfederatie, op 19 september 2017 vanaf 15u30 in het Fedustria-gebouw te Sint-Denijs-Westrem een gratis seminarie dat u enkel die informatie geeft die voor u als bedrijf relevant is en waarmee u direct aan de slag kan (in de vorm van een praktisch stappenplan en draaiboek). Daartoe doen wij een beroep op het advocatenkantoor Sirius Legal, gespecialiseerd in de materie.  

Andries Hofkens is advocaat bij het kantoor Sirius Legal en actief binnen de domeinen privacy, intellectuele eigendom en nieuwe technologieën. Vanuit zijn ervaring vertelt Andries u wat de impact van de GDPR is op uw onderneming en wat u precies te doen staat om ervoor te zorgen dat u tijdig voldoet aan de nieuwe regels die vanaf mei 2018 in werking zullen treden. Tijdens deze sessie zal Andries u de basisprincipes en nieuwigheden van privacybescherming toelichten op een zo tastbaar mogelijke manier.

Voor wie?

Dit seminarie is voorbehouden voor de leden van Fedustria en Creamoda en richt zich tot de zaakvoerders, HR-managers, bedrijfsjuristen, IT-verantwoordelijken, data officers, communicatieverantwoordelijken…, kortom tot al diegenen die van nabij of ver in de uitoefening van hun functie te maken hebben met het beheer van en de omgang met persoonsgegevens binnen een bedrijf.

Programma

15u30: Ontvangst

16u00: Verwelkoming

16u10: “De impact van de GDPR op uw onderneming”     door Andries Hofkens (Sirius Legal)

17u30: Netwerkreceptie

De voertaal is Nederlands, maar de slides zullen ook deels in het Frans worden voorzien.

Deelnamevoorwaarden

Exclusief voor de leden van Fedustria en Creamoda.

Deelname is gratis. 

Inschrijven is weliswaar verplicht, en kan uiterlijk op 11 september 2017 via monique.mahieu@fedustria.be
(graag vermelding van bedrijfsnaam en naam, voornaam, functie, e-mailadres per deelnemer).

Locatie

Fedustria-gebouw
Poortakkerstraat 96-98 
9051 Sint-Denijs-Westrem

Meer informatie

Fedustria
Kim Matthys
T 09 280 84 01
E kim.matthys@fedustria.be