Ontbijtsessie: Van Lineair naar Circulair Textiel

Op 13 juni 2023 -
,

Textiel maakt een groot deel uit van ons dagelijks leven: we vinden het niet alleen terug in kleding, maar ook in meubelen, medische en beschermende apparatuur, gebouwen en voertuigen. Het textielverbruik in de EU heeft de vierde grootste milieu- en klimaatveranderingsimpact, na voedsel, huisvesting en vervoer. De textielsector is de derde grootste verbruiker van water en land en komt op de vijfde plaats als verbruiker van primaire grondstoffen en op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen.

Er moet dus dringend actie ondernomen worden om deze impact te verkleinen. Tijdens deze ontbijtsessie stellen we enkele lopende onderzoeksprojecten voor die gericht zijn op een omschakeling naar een circulaire economie.

PROGRAMMA

TEX2CE: van lineair naar circulair textiel

De textielsector kan nog heel wat stappen zetten om te komen tot een circulaire economie. Binnen de huidige markt worden grondstoffen voor de textielindustrie nauwelijks teruggewonnen, wat deels te wijten is aan de complexe samenstelling van de producten. Bovendien ondervinden bedrijven problemen bij het selecteren van de juiste recyclagetechnieken voor hun textielafvalstroom, de nodige partners alsook het geschikte businessmodel voor hun bedrijf en producten. Daarom is een heldere kennisverspreiding rond de mogelijkheden nodig zodat textielbedrijven stappen kunnen ondernemen naar circulaire economie. TEX2CE heeft als doel tegemoet te komen aan de noden van bedrijven die de omschakeling naar een circulaire economie willen maken door de kennis binnen Centexbel beschikbaar te stellen aan de sector.

Stijn Van Vrekhem, Centexbel

Innovatie voor een circulaire toekomst voor textiel in Noord-West Europa

De Noord-West Europese textielindustrie verbruikt 17 miljoen ton aan niet-hernieuwbare grondstoffen per jaar, waardoor het één van de meeste vervuilende industrieën is. Circtex focust op de ontwikkeling van recyclage- en productietechnologieën in een gesloten procesketen voor PET werkkledij, om zo de hoeveelheid niet-hernieuwbare grondstoffen en de ecologische impact te verminderen. Werkkledij is het ideale startpunt voor een overkoepelende innovatie. Vele publieke tenders vragen voor circulaire productieprocessen. Verschillende technologieën en processen worden getest en ontwikkeld in een gesloten procesketen, waarbij ook het effect van gebruik op recycleerbaarheid in rekening gebracht wordt.

Edwin Maes, Centexbel

Externe spreker: tbc

PRAKTISCH

  • Dinsdagochtend 13 juni 2023 - 9u-11u
  • Een ontbijt wordt voorzien
  • Te Centexbel Zwijnaarde en online
  • Deelnameprijs: Leden Centexbel: 100 euro / Andere deelnemers: 120 euro (excl. BTW)
  • Leden van de gebruikersgroep van TEX2CE kunnen gratis deelnemen aan deze ontbijtsessie door "lid gebruikersgroep TEX2CE" te vermelden in het vakje "Free comments, additional information" (helemaal onderaan het online registratieformulier)

Centexbel is erkend door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kmo-portefeuille - Registratienummer DV.O101549. Hierdoor kunnen mo’s en kmo’s aan gereduceerd tarief deelnemen aan deze ontbijtsessie.

Meer informatie en inschrijving