Ontbijtsessie Reach & Biocides

op 15 september 2020

Tijdens de afgelopen jaren  werden heel wat nieuwigheden geïntroduceerd in de REACH & BPR (Biocidal Product Regulation) wetgeving. Met deze ontbijtsessie willen we de belangrijkste wijzigingen voor onze sector samenvatten en dieper ingaan op het aspect nanomaterialen en REACH. Tot slot bespreken we de impact van de biocideverordening op de textielsector.

Programma

 • REACH 2020: Chemicaliën in textiel worden geviseerd
  Recent werd een groot aantal chemicaliën toegevoegd aan de restrictielijst van REACH (Annex XVII) en werden verschillende voorstellen gelanceerd die een grote impact zullen hebben op het gebruik van chemicaliën in de textielindustrie. Tijdens deze presentatie lichten we de aspecten van REACH kort toe en bekijken we de SVHC lijst en Annex XVII in detail, met aandacht voor de textielrelevante chemicaliën. 
  Stijn Steuperaert
 • REACH & Nanomaterialen 
  Nanomaterialen vormen al langer het onderwerp van bezorgdheid wanneer het aankomt op arbeids- en consumtenveiligheid. Vanuit het voorkomingsbeginsel zijn verschillende lidstaten van de EU reeds van start gegaan met een nanoregister. Sinds 1 januari 2020 werden ook bepalingen opgelegd vanuit REACH i.v.m. nanomaterialen. Deze presentatie geeft een korte stand van zaken. 
  Erik Wuyts
 • De SCIP databank voor informatie over SVHC-stoffen in artikelen
  Het opsporen van schadelijke chemicaliën is de sleutel tot een duurzamere circulaire economie. Alle materialen bestaan uit chemicaliën, we moeten weten welke producten schadelijke chemicaliën kunnen bevatten vooraleer ze worden gerecycleerd. In dit kader ontwikkelde ECHA een database waarin ondernemingen die artikelen op de markt brengen die SVHC-stoffen bevatten een kennisgeving dienen uit te voeren vanaf 5 januari 2021. 
  Erik Wuyts
 • Biocides en hun toepassing op textiel
  Biocides maken het mogelijk om een toegevoegde waarde toe te kennen aan textiel. Het op de markt brengen en gebruiken van biocides is onderworpen aan de bepalingen van de Biocideverordening. In deze presentatie krijgt u meer informatie over de toepasbaarheid van biocides en welke voorwaarden men dient te respecteren om textiel dat behandeld is met een biocide op de markt te brengen. 
  Erik Wuyts

Tarieven en voorwaarden

Centexbel leden: 100 euro

Andere deelnemers: 120 euro

Meer info