Ontbijtsessie Chemisch recycleren van afgedankte polymere producten

op 04 juni 2020

Wegens het coronavirus wordt deze ontbijtsessie online georganiseerd. 

De sessie start uitzonderlijk om 9u en eindigt om 10u30. Deze vindt live plaats en u krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen.

Alle geregistreerde deelnemers ontvangen 2 dagen op voorhand de link naar de presentaties, waarin alle informatie staat over hoe u aan deze online sessie kunt deelnemen. 

Inhoud

Onze huidige welvaart maar ook heel wat problemen zoals de klimaatopwarming en de afvalproblematiek zijn direct gekoppeld aan ons energie- en materiaal-intensief economisch model. Het circulair maken van lineaire productketens alsook een ander consumptiegedrag kunnen het mondiaal verbruik van energie en diverse materialen gevoelig reduceren.

Het milieuvriendelijk en economisch verantwoord recycleren van EOL-polymere producten zoals textiel, kunststoffen, composieten en coatings is echter een zeer grote uitdaging. Virgin polymeren die doorgaans ingezet worden bij de productie blijven immers spotgoedkoop en het selectief inzamelen en optimaal sorteren van afgedankte producten en zwerfvuil waarmee recyclaten gemaakt kunnen worden zijn zeer duur. Daarenboven is de bestaande recyclagecapaciteit voor diverse polymere producten vrij beperkt en zijn veel van de thans toegepaste recyclageprocessen onvoldoende geschikt om de kwaliteit van de gerecycleerde materialen te kunnen garanderen.

Gelukkig worden innovatieve technologieën thans opgeschaald en goedkoper waardoor ze ook toegankelijk worden voor diverse industriële sectoren. Aanvullende chemische recyclage- en zuiveringstechnieken bij het mechanisch recycleren alsook geoptimaliseerde compoundeer-processen kunnen de kwaliteit van recyclaten garanderen. 

Deze ontbijtsessie wil niet alleen stilstaan bij de recyclageproblematiek van diverse polymere producen maar ook de verschillende processen toelichten die gebruikt worden voor het recycleren en upgraden van polymere recyclaten. Ze wil vooral kennis aanbrengen waardoor verantwoordelijken van bedrijven de juiste beslissingen kunnen nemen voor het doorvoeren van investeringen, samen te werken met recyclagebedrijven en producten met recyclaatinhoud te ontwikkelen.

Dit event richt zich vooral tot bedrijfsmedewerkers die actief betrokken zijn bij milieubeheer, kwaliteitscontroles, het ontwikkelen of optimaliseren van producten of processen.

Dit programma wordt verzorgd door Bob Vander Beke en Stijn Van Vrekhem (Centexbel)

Moderator: Stijn Devaere

Praktisch

De inschrijvingen, bevestigingen, facturaties, aanwezigheidsattesten verlopen zoals voorheen.

Ook zoals gebruikelijk ontvangt u enkele dagen vooraf de link naar de presentaties. Hierin zal ook de informatie staan hoe kan deelgenomen worden aan deze online ontbijtsessie.

Centexbel is een erkend opleidingsverstrekker waardoor kmo’s aan gereduceerd tarief deelnemen aan dit event (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille) .

Registratienummer Centexbel DV.O101549

Meer info en inschrijving