Onderwijs – industrie – Techniekfestival Flanders Expo Gent – Uw bedrijf in de kijker?

op 23 mei 2019

Op donderdag 23 mei 2019 wordt een Techniekfestival georganiseerd om jongeren te tonen dat de industrie nood heeft aan technisch en creatief talent. Textielbedrijven kunnen door middel van techniekworkshops hun activiteiten voorstellen aan jongeren. 1.500 leerlingen uit het basisonderwijs en 1.000 leerlingen uit het beroeps- en technisch onderwijs zullen aan dit event deelnemen. Tussen 17u00 en 20u00 wordt een nocturne georganiseerd voor het brede publiek.

De textielsector zal alvast door Cobot op dit event zichtbaar aanwezig zijn en is op zoek naar textielbedrijven die een workshop willen aanbieden (cf. nieuwe materialen, verrassende toepassingen, circulaire economie…). Een kans om uw bedrijfsactiviteiten te tonen aan een jong publiek. Bedrijven die hiervoor interesse hebben of input willen leveren, kunnen contact opnemen met hadewijch.vanderheeren@cobot.be.

Info wim.vangoethem@fedustria.be