MC Duurzaamheidslabels

Op 25 april 2024 -
,

Wil je duurzame keuzes maken bij de aankoop van producten? Duurzaamheidslabels kunnen je daar zeker bij helpen… maar het is niet evident om het geschikte label voor jouw producten te vinden.

Tijdens de Masterclass Duurzaamheidslabels wordt informatie over enkele (nieuwe) duurzaamheidslabels en hun certificatie gegeven voor textiel- en kunststoftoepassingen en voor verpakkingen. Enkele experts geven graag een antwoord op volgende vragen: kunnen duurzaamheidslabels helpen om het duurzaamheidsverhaal van jouw bedrijf kracht bij te zetten? Is er een link met (recente, toekomstige) wetgeving in kader van de biogebaseerde en circulaire economie?

Programma

Inleiding “Duurzaamheidslabels ?!”
Om aan te tonen dat je product duurzaam is, kun je een duurzaamheidslabel gebruiken. Maar wat is een “duurzaamheidslabel”? In deze inleidende presentatie kom je te weten aan welke eisen een goed label voldoet en hoe een duurzaamheidslabel kan helpen om een specifiek antwoord te geven op een vraag vanuit de markt.
Anneke Saey, Centexbel

Uitgebreide producenten verantwoordelijkheid voor textiel
In de navolging van de Europese strategie voor een duurzaam en circulair textiel heeft de Europese Commissie midden vorig jaar haar voorstel voor een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel bekend gemaakt. Met de invoering van een UPV wil de Europese Commissie de textielproducenten verantwoordelijk maken voor de volledige levenscyclus van hun producten, m.a.w. inclusief de afvalfase. In deze presentatie worden de belangrijkste aspecten van de UPV voor textiel toegelicht.
Bruno Eggermont, Fedustria

Circular Hotel Interior
Circular Hotel Interior is in de eerste plaats het verhaal van een grote uitdaging: het beoordelen van de mate van circulariteit van textiel- en meubelproducten. De oplossing: het creëren van een circulariteitsindex!
Het evaluatiemodel en de tool werden vervolgens gebruikt om het enige echte Europese certificeringsmerk te creëren voor circulaire producten die worden gebruikt in hotelinterieurs.
Philippe Colignon, Centexbel

Overzicht van de OEKO-TEX® productfolio, ‘recyclage’ en recentste wijzigingen
OEKO-TEX® is een bekende referentie geworden voor textiel veilig voor mens en natuur, of geproduceerd met lage impact op het milieu en op een sociaal verantwoorde manier. Jolien overloopt het portfolio van onafhankelijke certificaten en licht ze kort toe. Certificering kan namelijk op verschillende levels en producttypes. Er wordt vervolgens ingezoomd op de incorporatie van gerecycleerde materialen in het STANDARD 100 label. Dit brengt namelijk verschillende risico’s met zich mee en vereist bijgevolg extra maatregelen om deze in te perken. Tenslotte worden nog de laatste wijzigingen meegedeeld die in 2024 van kracht gaan.
Jolien De Lepeleire, Centexbel

PFEC label (ENG – online)
This session will explore what lies behind the PEFC label, how it works, the benefits it offers to companies, and how leading brands are leveraging PEFC certification to enhance their sustainability narratives and drive positive change. Moreover, the session will glimpse into the connection between labels like PEFC and the upcoming legislation on green claims.
Julia Kozlik, PEFC International

Operation Clean Sweep® (ENG)
Presentation from European Plastics Converters (EuPC) on “Operation Clean Sweep® (OCS)” a voluntary programme aimed at improving awareness, promoting best practices and providing guidance and tools to support companies throughout the plastics value chain in the implementation of the necessary pellet loss prevention measures. The presentation will include: general information on how companies can get certified, where to find information about the certification scheme rules & principles/requirements, how many companies are already certified and the perspectives of the scheme.
Maëlys Makotta, EUPC

BROODJESLUNCH

Inleiding “Duurzaamheidslabels en communicatie”
Anneke Saey, Centexbel

Communicatie – voorbeelden duurzaamheid – wat mag en wat mag niet
Eva belicht de uitdaging van authentieke en geloofwaardige communicatie over duurzaamheid binnen bedrijven. Ze legt de nadruk op veelvoorkomende problemen zoals greenwashing en misleidende claims, en benadrukt het belang van het afstemmen van communicatie op de daadwerkelijke praktijken van een bedrijf. Eva deelt essentiële principes voor effectieve communicatie over duurzaamheid, gebaseerd op haar uitgebreide ervaring in het werkveld. Deze principes fungeren als leidraad voor het navigeren in de complexe wereld van duurzaamheidscommunicatie.
Eva De Keyser, Sparks Impact

Why labelling is important and how to do it correctly (ENG – online)
The participants will learn about the significance of labelling in relation to OEKO-TEX® standards. The session will cover why labelling is crucial for consumers trust and awareness. Additionally, attendees will be guided on the correct procedures for OEKO-TEX® labelling to ensure compliance with sustainability and safety standards in the textile and leather industry.
Inga Bleyer, OEKO-TEX®

Digitaal product paspoort
Op 5 December 2023 werd er een akkoord bereikt tussen de Europese raad en het Europees parlement over de verordening over Ecodesign voor duurzame producten. Deze verordening zal ook van toepassing zijn op textiel en kunststofproducten. Hierin is opgenomen dat elk uniek product in Europa voorzien zal moeten zijn van een digitaal product paspoort. Het digitale product paspoort is straks een voorwaarde om je product op de Europese markt te brengen.
Edwin Maes, Centexbel

Vraagstelling – afsluiting
Anneke Saey, Centexbel

Praktisch

  • Dit event gaat door bij Centexbel te Zwijnaarde.
  • Het is een Nederlandstalig event.
  • We starten om 9u30 en eindigen rond 15u30, met halfweg een broodjeslunch.
  • Deelnameprijs: 405 euro (excl. BTW) - de VLAIO subsidie van 70% werd reeds verrekend in deze kostprijs.
  • Alle geregistreerde deelnemers ontvangen een bevestigingsmail. Enkele dagen vooraf wordt de link naar de presentaties doorgestuurd.
  • Voor meer info en inschrijving https://www.centexbel.be/nl/agenda/masterclass-duurzaamheidslabels