Masterclass Water

op 07 december 2020

De Masterclass Water wordt georganiseerd door Centexbel in samenwerking met watercircle.be, vereniging voor alle bedrijven die direct of indirect (bijvoorbeeld als leverancier of ingenieursbureau) met watertechnologie te maken hebben.

De Masterclass wordt in de namiddag gevolgd door de jaarlijkse studienamiddag Waterproblematiek in de Vlaamse textielindustrie

Programma 

 • Verwelkoming door de voorzitter Dirk Weydts, Centexbel 
 • Inleiding door Matthias Mertens, watercircle.be 
 • Subsidies
  Voorafgaande aan investeringen om waterhergebruik mogelijk te maken, dient er heel wat studiewerk te gebeuren. De plaatsing van een pilootinstallatie kan hier deel van uitmaken. Vervolgens zijn er grote investeringskosten die rendabel moeten zijn. Om de drempel in dergelijke projecten te verlagen beschikt VLAIO over een aantal mogelijkheden m.b.t. financiële ondersteuning.
  Luc Royackers, Vlaio
 • Wateraudit
  Om waterbesparing mogelijk te maken is meer nodig dan alleen ‘een end-of-pipe blik’. Belangrijk hierbij is om eerst en vooral in het proces zelf te kijken naar de verschillende waterverbruikers, en hun kwaliteitsvereisten.
  Luc Van Eyck, EPAS 
 • Basis membraantechnologie, scheiden obv kleuren
  Er wordt een toelichting gegeven over membraantechnologie, en welke membranen best toegepast worden in de textielsector.
  Matthias Mertens, watercircle.be 
 • (near) Zero Liquid Discharge de toekomst?
  Zero Liquid Discharge (ZLD) is een concept dat al veelvuldig wordt toegepast in India. Textielbedrijven waren enorm vervuilend en toxisch voor het milieu en de omringende bevolking. Ze hebben daarom vanuit de overheid de keuze gekregen: alles hergebruiken (ZLD) of de fabriek sluiten. Vele zijn op ZLD overgaan. Maken we vervolgens de vergelijking met België; is ZLD een utopie of de nabije toekomst?
  Marc Feyaerts heeft ervaring met de situatie in Indië en zal zijn visie toelichten.
  Marc Feyaerts, EColoRo Export 
 • Evaluatie naar waterhergebruik: Hoe omgaan met concentraat problematiek?Waterhergebruiksprojecten in de industrie leiden steeds tot geconcentreerde reststromen. Net deze reststromen blijven steeds een probleem. Ze bevatten voornamelijk zouten maar ook allerlei andere verontreinigingen waaronder ook gevaarlijke stoffen. In deze bijdrage wordt nagegaan hoe een waterhergebruiksproject moet geëvalueerd worden in een ruimer kader waarbij optimalisatie van processen vooraf wenselijk is en waarbij ook de impact op het milieu wordt meegenomen. Er wordt ingegaan op mogelijkheden om lozingsvoorwaarden aan te passen maar er wordt ook al gekeken wat er dient te gebeuren wanneer aangepaste lozingsnormen niet meer volstaan.
  Hugo Desmet, Witteveen+Bos 
 • Getuigenis Celco
  Wasserij Celco te Ninove ligt bij de Dender, in een overstromingsgevoelig gebied. Wateroverlast is er een reëel risico. Naast Celco zijn ook andere bedrijven op het terrein afhankelijk van (leiding)water voor de uitoefening van hun activiteiten. Om beide uitdagingen het hoofd te bieden, slaan vier bedrijven nu de handen in elkaar. Samen met de Vlaamse Waterweg, die ook gevestigd is op het terrein, gaat men regenwater opvangen en hergebruiken. Een deel van dit water wordt door de wasserij aangesproken voor gebruik als waswater.
  Ludwina Couck, Celco 
 • Elektrocoagulatie
  Het doel van elektrocoagulatie is het vormen van precipitaten en van bindingen tussen colloïden zodat deze stoffen gemakkelijk afgescheiden kunnen worden.
  Dries Parmentier, NOAH

 12u-13u : Coronaproof broodjeslunch voor fysieke deelnemers

 13u15 : Start studienamiddag Waterproblematiek in de Vlaamse textielindustrie (zie volgende mail)

Praktisch 

 • Wegens het coronavirus kan u het event zowel fysiek als online volgen. Gelieve uw keuze aan te duiden op het online inschrijvingsformulier. 
 • De inschrijvingen, bevestigingen, facturaties, aanwezigheidsattesten verlopen gelijk voor de fysieke en online deelname.
  Online deelnemers vinden in hun bevestigingsmail de link naar de TEAMS webinar.
  Enkele dagen vooraf krijgt iedereen de link naar de presentaties. 
 • Deelnameprijs: 240 euro voor deelname aan de Masterclass Water (incl. Studienamiddag Waterproblematiek in de Vlaamse textielindustrie) (prijs is excl. BTW). 
Voor meer info en inschrijving