Centexbel Masterclass Energie

Op 07 mei 2024 -
,
Afbeelding centexbel mc energie

De recente energiecrisis heeft bij veel bedrijven een sterk bewustzijn getriggerd. Verschillende besparingsmaatregelen werden snel ingevoerd. Waar mogelijk werden processen bijgestuurd of aangepast. Bij het bestuderen van dergelijke maatregelen is het primordiaal om uit te gaan van een degelijk energiemanagement.

Een grote energietransitie is volop aan de gang en zal nog verschillende jaren duren. Een degelijk energiemanagement en energiebeleid worden cruciaal om zich te wapenen tegen prijspieken of perioden van energieschaarste. Verbruiken analyseren, acties plannen, maatregelen nemen, het staat ons allemaal te wachten. Hoe afhankelijk ben ik nog van fossiele brandstoffen? Is waterstof als alternatieve energiebron binnen textiel eerder een optie of een illusie? Hoe pakken anderen het energievraagstuk aan? Wie kan me helpen en wat zijn de subsidiemogelijkheden.

PROGRAMMA

ISO 50001: de internationale norm voor energiemanagementsysteem
ISO 50001 is een internationale norm voor organisaties in alle sectoren, die efficiënter gebruik wensen te maken van energie door de implementatie van een energiemanagementsysteem. Het is gebaseerd op een managementsysteemmodel van de continue verbetering (op basis van het PDCA principe), een model dat ook gebruikt wordt in de standaarden ISO 9001 (kwaliteit) of 14001 (milieu). Topics die tijdens het invoeren, onderhouden en auditen van een energiemanagementsysteem aan bod komen worden tijdens deze presentatie toegelicht.

Spreker: Peter De Baets is en bestuurder bij Preveneco en Lead auditor for quality, environmental, energy and OHS-management systems bij BQA

Bespaar energie met de sectorfederatieovereenkomst van Fedustria
Vlaanderen wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Om deze doelstelling te halen beschikt de overheid over een resem beleidsmaatregelen; een daarvan is de sectorfederatieovereenkomsten die de federaties kunnen afsluiten. Dankzij de sectorfederatieovereenkomst van Fedustria kunnen haar niet-energie-intensieve leden ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van verplichte en niet-verplichte energiebesparende maatregelen. De sectorfederatieovereenkomst is dus een aanvulling op de versterkte wetgeving en de verplichtingen voor ondernemingen tot het uitvoeren van energie-efficiëntie verbeterende maatregelen. Toetreden is nog altijd mogelijk: de spreker maakt je wegwijs in het proces en licht de aanpak en begeleiding overzichtelijk toe.

Spreker: Bruno Eggermont is adviseur klimaat en duurzaamheid bij Fedustria

Subsidiemogelijkheden rond energievergroening
De klimaatopwarming en energietransitie brengen heel wat veranderingen mee voor ondernemingen. VLAIO ondersteunt bedrijven die energie besparen, kosten verminderen en tegelijk hun steentje bijdragen aan de strijd tegen schadelijke uitstoot. Welke (financiële) steun kan je krijgen om in te zetten op innovatieve energietechnologieën? Hoe gaan collega-ondernemers om met de klimaat- en energietransitie?

Spreker: Bart Deltour is bedrijfsadviseur bij het team bedrijfstrajecten van VLAIO

BROODJESLUNCH

Is waterstof de sleutel tot een koolstofneutraal energiesysteem?
Is waterstof de sleutel die het hele energievraagstuk zal oplossen? Kan waterstof als duurzame grondstof bijdragen aan de zero-emissie van de textielindustrie. Het koppelen van de productie van duurzame waterstof aan een industriële vraag is cruciaal om industriële processen duurzamer te maken. Het realistisch doorrekenen van dergelijke business cases is niet eenvoudig. Als kenniscentrum maakt WaterstofNet werk van diverse roadmaps en studies over waterstoftopics. Waar staat waterstof op vandaag en welke ambities en vervolgstappen zitten in de pipeline?

Spreker: Isabel François is Project manager waterstof industrie cluster bij WaterstofNet

Vergroening stoomproductie: weg van fossiel
Fossiele brandstoffen zullen in de toekomst verdwijnen. Sinds de industriële revolutie worden fossiele brandstoffen gebruikt voor de productie van stoom. Klimaatacties zetten de industrie ertoe aan op zoek te gaan naar alternatieven: de transitie naar CO2-neutrale stoomproductie. Met de stijgende beschikbaarheid van hernieuwbare energie, worden ook elektrische boilers een mogelijk alternatief. Wanneer is de tijd rijp om de overstap te maken weg van fossiele brandstoffen? Welke technieken hebben al hun intrede gemaakt in industriële omgevingen?

Spreker: Michel De Paepe is professor Thermodynamica aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent

Energiebesparende maatregelen: warmterecuperatie in de praktijk
Consultes heeft jarenlange praktijkervaring in het verlenen van energieadvies en ondersteuning. In het recente verleden werden een aantal energie-intensieve processen grondig geanalyseerd en aangepakt om de beschikbare energie efficiënter in te zetten. Een viertal cases zal tijdens de presentatie toegelicht worden. Alhoewel de focus zich op warmtevraagstukken toespitst, zal efficiënte persluchtproductie niet uit het oog verloren worden.

Spreker: Luka Vanderplancke is Burgerlijk Ingenieur Energie en werkt als energieconsultant voor Consultes

PRAKTISCH

  • Dit event gaat door bij Centexbel te Zwijnaarde.
  • Het is een Nederlandstalig event.
  • We starten om 9u30 en eindigen rond 16u, met halfweg een broodjeslunch.
  • Deelnameprijs: 405 euro (excl. BTW) - de VLAIO subsidie van 70% werd reeds verrekend in deze kostprijs.
  • Alle geregistreerde deelnemers ontvangen een bevestigingsmail. Enkele dagen vooraf wordt de link naar de presentaties doorgestuurd.


Voor meer info en inschrijving