Masterclass Duurzame chemie

Op 21 juni 2023 -
,

Het is voor onze bedrijven een grote uitdaging om te voldoen aan de steeds strenger wordende REACH wetgeving. Deze masterclass zal de nieuwe zaken binnen REACH in detail bekijken en ook de wetgeving rond Waste Frame Directive (WFD) eens opfrissen.

De nieuwigheden van het certificatiesysteem voor chemicaliën binnen OEKO-TEX® (ECO-passport) zullen worden toegelicht, alsook hoe men bij OEKO-TEX® omgaat met gerecycleerde producten. Verder is er nog aandacht voor een specifieke testmethode die Centexbel heeft ontwikkeld om aan te tonen dat er gerecycleerd materiaal in het eindproduct aanwezig is. De masterclass wordt afgesloten met een aantal interessante praktijkgetuigenissen, waarin de specifieke bedrijven toelichten hoe ze omgaan met recyclage en welke technieken er bestaan: een producent van chemicaliën (CTF 2000) en een garenproducent (Aquafil).

Programma voormiddag (9u30-12u30)

Update REACH 2023: textiel wordt geviseerd

Deze presentatie zal na een beknopte samenvatting van het begrip REACH dieper ingaan op de recente beperkingen die voor textiel van kracht werden. Daarnaast zal er in detail bekeken worden welke restrictievoorstellen er momenteel op tafel liggen. Volgende thema’s komen zeker aan bod: huidsensibiliserende stoffen, bisphenolen, PFHxA, PFAS en gebromeerde brandvertragers.

Stijn Steuperaert, Centexbel

Nieuwigheden binnen het ECO-passport by OEKO-TEX®

Het ECO-passport systeem binnen het OEKO-TEX® portofolie is een certificatiesysteem voor chemicaliën en hulpstoffen die in de textielproductie worden gebruikt. Er is ook een link met het ZDHC verhaal (Level 1, 2 en 3). Binnen deze certificatie zijn er heel wat wijzigingen aangebracht. In deze presentatie zullen we dieper op de wijzigingen ingaan, alsook duidelijk schetsen waarvoor de verschillende ZDHC levels staan.

Stijn Steuperaert, Centexbel

Duurzaamheid in de chemische industrie - Case studie CTF2000 NV

Duurzaamheid is binnen de chemische industrie een uitdaging en hot item. De laatste jaren merken we binnen de markt een significant stijgende impact van wettelijke (product)eisen (REACH, UN POP – Dual Use – Drug Precursors,…), maar eveneens en even belangrijk de groeiende niet-wettelijke eisen vanuit de markt (OEKO-TEX®, ZDHC, GRS,…). CTF2000 NV (ISO9001 & ISO14001 gecertificeerd) heeft deze zaken steeds als hoogste prioriteit bekeken, en zal dit ook blijven doen mbt nieuwe toekomstige wetgeving. CTF2000 NV heeft operationeel een traditie in Vlaanderen om haar IBC’s retour te nemen van klanten en zelf te reinigen, en reduceert de afvalberg aanzienlijk door hergebruik van haar concentraat van de waterzuivering in specifiek ontwikkelde formulaties, ter illustratie hoe ‘afval’ kan omgezet worden in ‘materiaal’.

Erwin Boenne, CTF2000 NV

Kaderrichtlijn afvalstoffen: Wanneer afvalstoffen niet langer afvalstoffen zijn, maar een product of secundaire grondstof

Vanuit de afvalstoffenrichtlijn worden bepalingen opgelegd om het omslag van ‘afval’ naar ‘secundaire grondstof’ te definiëren. Alhoewel er duidelijke parallellen zijn rond de invulling van deze bepalingen tussen de verschillende lidstaten, zijn er ook een aantal verschillen. In deze presentatie wordt toegelicht op welke wijze u aan deze ‘End-Of-Waste’ bepalingen dient te voldoen bij recyclage en op welke wijze u dit aantoonbaar kan maken.

Erik Wuyts, Centexbel

Programma namiddag (13u30-15u)

Detecteren van gerecycleerde materialen in eindproducten

Gezien het groot aantal claims dat gemaakt wordt omtrent recyclage, is het belangrijk om dat ook te kunnen controleren. De gemakkelijkste en goedkoopste controle kan plaatsvinden als er testen zijn die de gerecycleerde materialen kunnen detecteren. Eerst wordt uitgelegd waarom dat niet zo eenvoudig is. Daarna worden een paar testen besproken die ingezet kunnen worden, maar worden tegelijk ook de randvoorwaarden duidelijk van deze testen.

Veerle Herrygers, Centexbel

OEKO-TEX® en recyclage

OEKO-TEX® is al 30 jaar een wereldwijd gekend certificatiesysteem voor textielgoederen, productieprocessen en chemicaliën waarbij de veiligheid van de mens en natuur centraal staan. OEKO-TEX® wil het gebruik van gerecycleerde materialen dan ook graag mee ondersteunen, echter brengen deze wel bepaalde moeilijkheden met zich mee. De heterogeniteit van de instroom en de ongekende voorgeschiedenis van gerecycleerde materialen hebben dus geleid tot een aangepast testprogramma en bepaalde exclusies. Daarnaast wil OEKO-TEX® ook ‘Greenwashing’ tegengaan door extra aandacht te vestigen op het belang van controle op de afkomst van de materialen tijdens de audits van de bedrijven.

Jolien De Lepeleire, Centexbel

Aquafil: chemische recyclage

Aquafil

Praktisch

  • Dit event gaat hybride door: fysiek bij Centexbel te Zwijnaarde en online via Teams.
  • Het is een Nederlandstalig event.
  • We starten om 9u30 en eindigen rond 15u, met halfweg een broodjeslunch.
  • Deelnameprijs: 375 euro (excl. BTW) - de VLAIO subsidie van 70% werd reeds verrekend in deze kostprijs.
  • Alle geregistreerde deelnemers ontvangen een bevestigingsmail. Enkele dagen vooraf wordt de link naar de presentaties doorgestuurd.
Voor meer info en inschrijving