Lerend Netwerk “Duurzame Businessmodellen”

op 30 juni 2021

Hoe kan uw bedrijf (nog) sterker voor de dag komen en het hoofd bieden aan de grote uitdagingen op ons afkomen?

Om uw bedrijf of organisatie te versterken en een plan van aanpak uit te werken waarmee u de duurzaamheidstroeven van uw producten en/of diensten optimaal in de markt kan plaatsen, hebben Centexbel en Ernst & Young – met steun van Vlaio - een Lerend Netwerk opgericht, waarin we u 5 sessies (en twee open webinars) van een halve dag aanbieden rond thema’s zoals:

 • Gerichte analyse van wat duurzame innovatie kan betekenen voor uw bedrijf
 • Europese en regionale regelgeving rond circulaire economie en hun impact op uw bedrijfsvoering
 • Circulaire economie als opportuniteit! Een circulaire economie tracht producten en grondstoffen zo lang mogelijk in het systeem te houden zonder aan kwaliteit in te boeten. Het gaat niet enkel over recycleren, maar ook over het herdenken van systemen en producten, het overschakelen op bio-gebaseerde, hernieuwbare grondstoffen, over eco-design met het oog op refurbishing en recyclage, over het verminderen van energie- en grondstofverbruik, over het aantrekken van nieuwe klanten, het versterken van partnerschappen, innovatie, enz. Dit betekent dat ook een aanpassing of bijsturing van het bestaande businessmodel en de actuele bedrijfsvoering.

The time is now! Uit recente studies blijkt immers dat circulaire bedrijven over meer veerkracht beschikken en de COVID-crisis beter weerstaan!

Wie zijn we en hoe kunnen we u helpen meer circulair te worden?

Ernst & Young helpt ondernemers in te spelen op de uitdagingen van de toekomst. Om de opportuniteiten van circulaire economie samen met de ondernemers te identificeren maken we gebruik van de “Resilience Design methode”. Deze methode brengt de circulaire principes op een toegankelijke manier aan, laat toe om in te spelen op de specifieke situatie van de ondernemer en zet aan om concreet actie te ondernemen.

Centexbel behoort tot de top van onderzoekscentra op het vlak van hernieuwbare bio-gebaseerde materialen, energie-, water- en solvent besparende productieprocessen, reductie van emissie, recyclagetechnieken, circulaire processen, enz. Via onderzoeksprojecten en studies bouwen we onze kennis steeds verder uit.  Deze expertise helpt ons bedrijven te begeleiden in hun transitie naar een circulaire economie via een ruim, flexibel en bedrijfsgericht aanbod van advies, infosessies, conferenties, publicaties, pilootplatformen en (internationale) netwerking.

Kostprijs per bedrijf

Deelname aan de vijf sessies (en 2 open webinars): € 704 per bedrijf. Start Lerend netwerk; 30 juni 2021, andere sessies worden ingepland in de periode 15 september – 30 november*.

* fysieke meetings, onder voorbehoud van de geldende coronarichtlijnen.

Data en thema’s

 • 30/6: Sessie 0: Introductie Circulaire Economie & Business Model Innovation (theorie) (Video)
 • 31/8: Sessie 1: Business Model Innovation (praktijk) & Materialen en Productie
 • 28/9: Sessie 2: Producten en Diensten
 • 26/10: Sessie 3: Organisatie en Financiering
 • 30/11: Sessie 4: Haalbaarheidsstudie van uitgewerkte Circulaire Economie businessmodel innovaties & beslissingsmatrix

Voorwaarden

 • Elk bedrijf kan maximum twee deelnemers afvaardigen per sessie.
 • Uw inschrijving geldt voor deelname aan de volledige reeks van vijf sessies
 • U engageert zich actief deel te nemen aan alle sessies

De VLAIO subsidie van 70% werd reeds verrekend in de totale kostprijs!

Dit Lerend Netwerk maakt deel uit van het #industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners, waaronder Centexbel, een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Industrie 4.0, Digitalisering & Duurzaamheid. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen

#industriepartnerschap #sterkondernemen

REGISTREER NU OP DIT LEREND NETWERK