Klimaatmanagement & scope 1 en 2 emissies

Op 08 maart 2024 -
,

Voorbehouden voor Fedustria-leden

Fedustria en inDUfed sloten eind vorig jaar een raamovereenkomst af met Möbius om hun leden op weg te helpen met duurzaamheidsrapportering volgens de CSRD en de carbon footprinting. In kader van deze raamovereenkomst zullen er in de loop van 2024 een aantal infosessies worden georganiseerd. Zo vindt er op vrijdag 8 maart een infosessie plaats inzake “Klimaatmanagement en scope 1 en 2 emissies”.

Achtergrond

Eind 2022 trad de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) - de nieuwe Europese richtlijn over duurzaamheidsrapportering - in voege. Bepaalde grote bedrijven zijn al verplicht aan duurzaamheidsverslaggeving te doen, andere grote bedrijven zullen in de nabije toekomst volgen. Eén van de bouwstenen van een duurzaamheidsbeleid van een bedrijf, is het klimaatmanagement. Vele ondernemingen die nog geen rapportageverplichtingen hebben, waaronder ook KMO’s, krijgen nu al heel wat vragen van klanten, leveranciers en andere stakeholders inzake de CO2-footprint en het klimaatbeleid van hun bedrijf.

Infosessie

  • Kennen: Tijdens de infosessie op 8 maart gaan we collectief en praktisch aan de slag met klimaatmanagement. We krijgen inzicht in basisbouwstenen: de verschillende emissie-scopes, het Greenhouse Gas Protocol, het bestaan van emissiefactoren, … We gaan in op specificiteiten voor bedrijven die actief werken met hernieuwbare materialen;
  • Kunnen: we gaan aan de slag met het berekenen van scope 1,2 emissies en controleerbare scope 3 emissies (zoals transport) [1], en dit zowel vanuit oefening als meteen voor uw bedrijf. Zo kan u individueel verder aan de slag na de sessie;
  • Vooruitblik: we schetsen enkele geavanceerde concepten zoals scope 3 emissies en product carbon footprint.

Praktisch

Deze infosessie zal doorgaan in de kantoren van inDUfed, gelegen op het Marsveldplein 2 te 1050 Elsene en dit op vrijdag 8 maart van 9u tot 12u, afsluitend wordt een broodjeslunch voorzien. De sessie wordt gegevens in het Engels, met mevr. Tessa Vergeynst van Möbius als coach.

Deelname aan deze infosessie is gratis voor leden van Fedustria en inDUfed, wel vragen we u zich te registreren via https://share.hsforms.com/13BBUCMLYQsu12Uej4ENIhw2f55d

[1] Scope 1 emissies zijn de bedrijfseigen directe emissies; Bij scope 2 emissies worden ook de indirecte emissies, gelinkt aan het energieverbruik, meegerekend. Scope 3 emissies omvatten alle andere indirecte emissies uit de de ganse waardeketen.

Meer informatie?

Aarzel niet ons te contacteren ingeval van vragen: