Klankbordgroep Textielstrategie

Op 27 september 2023 -
,

Begin juni heeft de Europese Commissie de Textiles Transition Pathway gepubliceerd. Dit transitietraject geeft uitvoering aan de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel (EU-textielstrategie) die de Commissie reeds vorig jaar heeft bekendgemaakt.

Met de publicatie van de Textiles Transition Pathway komt de implementatie van de circulaire en digitale transitie van het textielecosysteem in een stroomversnelling. Heel wat wetgevende initiatieven staan in de steigers en zullen een belangrijke impact hebben op de textielbedrijven.

Fedustria volgt deze ontwikkelingen van héél nabij op. Om de impact van concrete voorstellen correct te kunnen inschatten én onderbouwde posities hieromtrent te kunnen uitwerken voor onze contacten met de verschillende beleidsniveaus, wenst Fedustria – zoals reeds in bovenvermelde News werd aangekondigd – een werkgroep/klankbordgroep samen te stellen.

We herhalen dan ook graag nog eens onze oproep naar geïnteresseerde kandidaten voor deze klankbordgroep. Wenst u samen met Fedustria een impact te hebben op het beleid dat de toekomst van de textielindustrie in belangrijke mate zal bepalen, dan bent u de persoon die we zoeken voor onze klankbordgroep.

De eerste vergadering van de klankbordgroep zal doorgaan op 27 september 2023 om 14u bij Fedustria in Gent. Tijdens deze eerste vergadering willen we de Textiles Transition Pathway uitvoerig bespreken met als doel na te gaan welke ‘commitments’ we mogelijks namens de Belgische textielindustrie kunnen opnemen. Daarnaast zal ook het voorstel tot invoering van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel besproken worden.

Wie wenst deel te nemen aan deze klankbordgroep, kan zich melden bij

bruno.eggermont@fedustria.be, T 09 242 98 27