Kick-off-Event: Ontzorging bij uitvoering energie-investeringen dankzij sectorfederatieovereenkomst

Op 25 maart 2024 -
,

Fedustria heeft met de Vlaamse overheid een sectorfederatieovereenkomst (SFO) afgesloten. De SFO’s zijn een Vlaams ondersteuningsmiddel om de doelgroep van de niet energie-intensieve ondernemingen te helpen bij het nakomen van de versterkte wetgeving en om hen aan te moedigen een stap verder te gaan door ook niet verplichte energiebesparende maatregelen te nemen.

Niet-energie-intensieve bedrijven zijn bedrijven met een jaarlijks energieverbruik maximaal 0,1 PJ (of omgerekend 27,8 GWh).

Dankzij de sectorfederatieovereenkomst kan Fedustria gedurende vier jaar de betrokken lidbedrijven gratis ondersteunen bij het zoeken en implementeren van energiebesparende maatregelen. Deze ondersteuning gebeurt in samenwerking met companion.energy en Centexbel. Meer uitgebreide informatie over de sectorfederatieovereenkomst van Fedustria vindt U in deze folder.

Op maandag 25 maart om 16u organiseren wij een Kick-off-event waarin zal toegelicht worden wat de sectorfederatieovereenkomst voor U kan betekenen. Dit kick-off-event gaat door bij Fedustria – Gent (Poortakkerstraat 98, 9051 Gent).

20240325 Kick off event

INSCHRIJVEN