Infosessie ‘UPV voor Bouwmaterialen in Frankrijk’

Op 28 oktober 2021 -
,

Vanaf 1 januari 2022 treedt er in Frankrijk een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor bouwmaterialen in voege. Echter, een aantal uitvoeringsbepalingen zijn nog niet gepubliceerd, waardoor de kans bestaat dat de startdatum nog wordt bijgestuurd. De Franse overheid blijft weliswaar nog altijd vasthouden aan de vooropgestelde datum van inwerkingtreding waardoor het toch belangrijk is dat de betrokken bedrijven zich tijdig beginnen voor te bereiden. Hiertoe organiseert Fedustria een infosessie op donderdag 28 oktober in haar kantoren te Gent/Poortakker.

Programma

 • 12u30: Ontvangst met broodjeslunch
 • 13u-13u10: Verwelkoming - Fedustria
 • 13u10-13u30: Introductie tot het concept ‘Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid’ (UPV) - Ingrid Hontis, Fedustria
 • 13u30-14u30: UPV voor bouwmaterialen in Frankrijk: Wetgevend kader, toepassingsgebied, stand van zaken, erkende organismen… - Arnaud Humbert-droz, Valdelia
 • 14u30-14u50: Q&A
 • 14u50-15u00: Conclusies en afsluiting - Fedustria

In afwachting van deze infosessie, bezorgen wij u via deze weg alvast wat meer informatie.

 • Toepassingsgebied: Deze UPV zal van toepassing zijn op alle bouwproducten en -materialen, en gaat dus zeer breed.
 • Het gaat hier om een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat het de producent/invoerder van bouwproducten en -materialen is die verantwoordelijk gesteld wordt voor de afvalfase van zijn producten. Dit is dus ofwel de Franse producent, ofwel de invoerder, ofwel een buitenlands producent indien deze een filiaal heeft in Frankrijk. Zij dienen zich in orde te stellen door hetzij individueel de inzameling van het afval – afkomstig van hun producten - te organiseren en de recyclagedoelstellingen te behalen, hetzij door zich aan te sluiten bij een daartoe erkend organisme. Merk wel op dat de recyclagedoelstellingen nog niet bekend zijn, en dat er ook nog geen organisaties erkend zijn als beheersorganisme voor deze UPV.
 • Voorlopig zijn er wel meerdere organisaties die kandidaat zijn om zich te laten erkennen als beheersorganisme voor deze UPV: Valdelia (zij zijn momenteel al erkend als beheersorganisme voor de UPV voor professioneel meubilair), Eco-Mobilier (erkend organisme voor de UPV voor huishoudelijk meubilair en matrassen) en dan is er nog een initiatief van enkele grotere spelers, genaamd ‘Valobat’. Er zouden mogelijks nog andere kandidaat-organisaties zijn, maar hierover heerst nog heel wat onduidelijkheid.
 • De erkenning kan pas gebeuren wanneer de wetgeving rond is en het duidelijk is wat er in de lastenboeken moet staan. Hierbij benadrukken we dat het hoe dan ook de keuze is van de producent/invoerder bij welk organisme hij zich al dan niet wenst aan te sluiten.
 • Zodra de UPV operationeel is, zullen de erkende organismen een milieubijdrage vragen per product dat op de markt gebracht wordt, dit ter financiering van o.a. de inzameling en verwerking van het afval. De hoogte van de milieubijdrage moet nog bepaald worden; hiervoor moet men uiteraard eerst weten welke de recyclagedoelstellingen zijn. Wellicht zal dit bedrag afhankelijk zijn van het type product, de samenstelling en het gewicht.
 • Lidbedrijven van Fedustria die zelf niet direct bouwproducten op de Franse markt brengen, maar wel werken via een tussenkanaal, kunnen zich bijgevolg wel verwachten aan vragen van hun Franse klanten inzake samenstelling en gewicht van hun producten en zullen op die manier toch ook een impact ondervinden.

Zoals uit bovenstaande tekst blijkt, zijn er nog heel wat vraagtekens en onduidelijkheden bij deze op komst zijnde wetgeving. Wij hopen alvast om met de infosessie op donderdag 28 oktober wat meer duidelijkheid te kunnen voorzien.

Praktisch

Deelname aan de infosessie is gratis voor de leden van Fedustria; wel vragen we u om zich in te schrijven uiterlijk maandag 25 oktober en dit via het extranet: https://extranet.fedustria.be/nl/events/detail/87/infosessie-upv-voor-bouwmaterialen-in-frankrijk De presentatie door de heer Arnaud Humbert-droz van Valdelia zal gegeven worden in het Frans.