Infosessie sociale actua

op 25 september 2018

EXCLUSIEF VOOR ONZE LEDEN

Op dinsdag 25 september in de voormiddag organiseert Fedustria een gratis infosessie voor de lidbedrijven, waarbij we een overzicht zullen bieden van de actuele sociale topics: Wat is nieuw? Wat is komende? 

Onder voorbehoud van last minute aanpassingen, zullen de volgende topics de revue passeren:
• Mobiliteitsvergoeding (versus mobiliteitsbudget);
• Nieuwe opzegtermijnen bij aanvang van de arbeidsovereenkomst;
• Re-integratieprocedure langdurig zieken: wijzigingen;
• Met de fiets naar het werk;
• Lastenverlaging ploegen- en nachtarbeid: nieuwe berekeningswijze;
• Winstpremie (versus cao 90 en cashbonus);
• Privégebruik van IT-Tools;
• Verhoging bedragen RSZ-vrije geschenken; 
• Tijdelijke werkloosheid en uitbesteding werk;
• Deconnecteren;
• Startersbanen;
• Activeringsbijdrage oudere werknemers;
• Responsabiliseringsbijdrage voor deeltijdse werknemers met inkomensgarantie;
• SWT en landingsbanen in 2019-2020: poging tot inschatting.

De bedoeling is u een praktisch overzicht te bieden van deze sociale topics. 

Deze infosessie zal plaatsvinden bij Fedustria in Gent (Poortakker).

De officiële uitnodiging met inschrijvingsmogelijkheid volgt in de tweede helft van augustus. Intussen kan u 25 september in de voormiddag alvast reserveren in uw agenda!

Voor meer informatie, raadpleeg uw gebruikelijke contactperso(o)n(en)