Infosessie “Nieuwe wet op de Overheidsopdrachten”

op 06 december 2017

Tijdens deze infosessie komt u alles te weten wat betreft de Nieuwe Wet op de Overheidsopdrachten en het bijbehorende nieuwe KB Plaatsing, in voege sedert de zomer van 2017.

We gaan dieper in op de wijzigingen en het belang hiervan voor u als onderneming. Op bepaalde vlakken zijn de wijzigingen vrij ingrijpend, en hierover goed geïnformeerd zijn, is een must. Ondertussen zijn we een half jaar verder en krijgen we beter zicht op hoe het in de praktijk loopt, welke moeilijkheden en welke opportuniteiten er opduiken.
Naast een grondige toelichting over dit alles door een specialist terzake, voorzien we ook een getuigenis uit de praktijk door een overheidsaankoper.
Ten slotte willen we u ook inlichten over een tweetal thema’s die zeer actueel zijn binnen de wereld van de (overheids)aankopen, nl. het circulair aankopen en Green Public Procurement. 
Goed geïnformeerd zijn van bij het begin is ook hier een troef !

Voor wie?

Dit seminarie is een samenwerking tussen Fedustria en Creamoda en is voorbehouden voor de leden. We richten ons in hoofdzaak op de zaakvoerders en hun medewerkers die nu, of in de toekomst, de overheid als klant hebben.

Programma

13u30 Ontvangst

14u00 Verwelkoming en korte historiek 

14u10 De Nieuwe Wet op de Overheidsopdrachten door Advocaat Frank Judo, Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick. Enkele topics :
• Nieuwe begrippen
• Selectie- en gunningscriteria
• Onderhandelingsmogelijkheden
• Onderaanneming
• …

15u40 Praktijkgetuigenis FOD Justitie door Bart Van Wemmel

16u00 Green Deal Circulair Aankopen door Kris Van Peteghem, Fedustria

16u10 Green Public Procurement door Ingrid Hontis, Fedustria

16u20 Besluit

16u30 Afsluitende drink

De voertaal is Nederlands.

Deelnamevoorwaarden

Deelname is gratis voor de leden van Fedustria en Creamoda

Inschrijven is verplicht vóór 01/12/17 via marleen.lenaerts@fedustria.be
Graag vermelding van uw bedrijfsnaam en per deelnemer: naam + voornaam + functie + e-mailadres

Locatie

Fedustria
Hof ter Vleestdreef 5, 1070 Anderlecht

Meer informatie

Kris Van Peteghem
T 09/242 98 20
kris.vanpeteghem@fedustria.be