Infosessie EUTR in samenwerking met de FOD Leefmilieu

op 25 september 2018

De Europese Houtverordening, EUTR, is sinds 2013 van kracht. Tot voor kort controleerde de Belgische bevoegde overheid slechts sporadisch de naleving van deze verordening. Met het in dienst treden van bijkomende inspecteurs eind vorig jaar, en mede onder druk van Europa, is hierin verandering gekomen.

Na een eerste reeks van controles is echter gebleken dat het niet altijd duidelijk is wat de overheid concreet van de bedrijven verwacht en hoe bepaalde eisen, die in de verordening zitten vervat, geïnterpreteerd dienen te worden.

Om hieraan te verhelpen organiseert Fedustria in Anderlecht, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Leefmilieu, op dinsdag 25 september 2018 om 13u30 een informatiesessie over de EUTR. Doel van deze sessie is de bedrijven te informeren over wat concreet van hen wordt verwacht. Deze infosessie zal doorgaan in de kantoren van Fedustria te Anderlecht.

In dit verband willen we erop wijzen dat de EUTR-verplichtingen niet enkel van belang zijn voor pure houtinvoerbedrijven, maar voor elk bedrijf dat hout of houtproducten voor de eerste keer op de Europese markt brengt. Voert u bv. bepaalde onderdelen (bv. karkassen voor zitmeubelen) voor uw productie in uit een land van buiten de Europese Unie zonder tussenpersoon, dan dient u zelf de nodige maatregelen te treffen om te voldoen aan de door de verordening gestelde eisen.

Verdere details en een gedetailleerde uitnodiging volgen. Intussen kan u steeds bij Fedustria terecht voor meer informatie.

Meer info: ingrid.hontis@fedustria.be

  • Categorie Hout