IMM Trade Consultation

op 12 april 2019

Op vrijdag 12 april 2019 organiseert IMM, i.s.m. het Nederlandse VVNH en Fedustria, een Trade Consultation in het Havenhuis te Antwerpen. Vorige sessies van deze internationale bijeenkomst vonden plaats in Londen, Nantes en Berlijn. 

IMM is een organisatie, gesubsidieerd met Europese middelen, die als taak heeft de tropische houtstromen te monitoren en dan vooral de impact van FLEGT op de handel. Dit seminarie biedt de deelnemers bijgevolg de kans ervaringen hieromtrent uit te wisselen met IMM en met andere stakeholders, en om op de hoogte te zijn van de meest recente studies van IMM. 

Doelgroep

Het seminarie richt zich in eerste instantie tot de houtinvoerbedrijven. Maar ook andere leden van Fedustria die geïnteresseerd zijn in deze thematiek zijn uiteraard welkom.

Programma

Het seminarie wordt opgedeeld in drie workshops; volgende thema’s zullen worden besproken:

  • trends in de sector van het tropisch hout in Europa: achtergrond, vaststellingen, verklaringen en oplossingen;
  • hoe de markt voor tropisch hout stimuleren - rol van FLEGT-licenties; 
  • FLEGT & duurzaamheid, en de link met het aankoopbeleid van de overheid. 

Het volledige programma is beschikbaar via volgende website: http://www.flegtimm.eu/index.php/imm-events.

Praktisch

De IMM Trade Consultation vindt plaats op vrijdag 12 april 2019 van 10 tot 15 uur. De voertaal is Engels. Deelname is gratis. U dient zich wel in te schrijven via de hierboven vermelde link. U kan uiteraard ook gewoon een mailtje sturen naar Fedustria t.a.v. Ingrid Hontis.

Info: ingrid.hontis@fedustria.be

  • Categorie Hout