Gratis infosessie sociale actualiteit

op 23 februari 2017

Fedustria Poortakkerstraat 96 9051 Sint-Denijs-Westrem België

Op donderdag 23 februari 2017 (9u00 – 12u00, ontvangst vanaf 8u15 met koffie en croissants) organiseert Fedustria in Gent (Poortakker) opnieuw een gratis infosessie in het kader van de sociale actualiteit.

Centraal daarin staat het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk, dat momenteel ter goedkeuring voorligt in het Parlement en tegen dan normaliter reeds in uitvoering zou moeten zijn. Tal van thema’s komen daarin aan bod zoals o.m. de annualisering van de arbeidsduur, vrijwillige overuren, vorming, occasioneel telewerk, loopbaansparen, deeltijdse arbeid, glijdende werkuren en tijdskrediet.

Maar ook andere recente regeringsmaatregelen vragen onze aandacht. Denk maar aan de duurdere responsabiliseringsbijdrage i.g.v. overbenuttiging van de tijdelijke werkloosheid, de duurdere patronale bijdragen op de aanvullende vergoedingen toegekend in het kader van SWT of Canada Dry-regelingen, de procedure tot re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten en de nakende responsabilisering van de werkgevers voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers.

Maar ondertussen zaten ook de interprofessionele sociale partners niet stil. Zo werd net voor de kerstvakantie in de NAR de cao nr. 103 ter gesloten die een aantal ongerijmdheden op vlak van tijdskrediet wegwerkt en werd op 11 januari 2017 in de Groep van 10 een ontwerp-IPA 2017-2018 bereikt. Ook daarover willen wij u informeren tijdens onze infosessie van 23 februari 2017.

Meer info kan u bekomen bij uw vaste contactpersoon.

Waar ?

Fedustria
Poortakkerstraat 96
9051 Sint-Denijs-Westrem

INSCHRIJVEN