Circulariteit in textiel – Werkgroep in Gent

op 30 oktober 2020

In 2015 keurde de Europese Commissie een actieplan goed om in Europa de overgang naar een circulaire economie te versnellen, het concurrentievermogen te stimuleren, duurzame economische groei te bevorderen en hierdoor ook nieuwe jobs te creëren.

Het actieplan bevatte 54 maatregelen om de levenscyclus van producten rond te maken: van productie- en consumptiefase tot afvalbeheer en de markt voor secundaire grondstoffen. In eerste instantie werden hiervoor vijf sectoren als prioritair aangeduid, nl. kunststoffen, voedselverspilling, onmisbare grondstoffen, bouw en sloop, en biomassa en materialen van biologische oorsprong.

Begin 2020 sprak de EU de ambitie uit om verder vaart te willen zetten achter de overgang naar een regeneratief groeimodel waarbij meer aan de planeet wordt teruggegeven dan dat ervan onttrokken wordt. In het nieuw document dat de Commissie in maart publiceerde, richt het zich op zeven waardeketens van belangrijke producten, zijnde: elektronica en ICT, batterijen en voertuigen, verpakking, kunststoffen, textiel, constructie en gebouwen en levensmiddelen, water en nutriënten.

Hoewel textiel in de tekst vooral als kleding wordt beschreven, moeten we dit als sector zeker ook ter harte nemen zodat we mee zijn met deze ontwikkelingen en niet achterop gaan hinken ten opzichte van de concurrerende landen.

Daarom maken we jullie graag wegwijs in huidige initiatieven, Circletex, RETEX… tijdens onze volgende werkgroep Technisch Textiel.

Gezien het belang van het thema zal deze werkgroep uitzonderlijk opengesteld worden voor alle textielbedrijven, dus ook uit interieur, kledingstoffen, garens en veredeling.

Praktisch

Deze werkgroep vindt op vrijdag 30 oktober van 12 tot 14 uur bij Fedustria in Gent plaats. Het beginuur wordt nog herbevestigd, afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen en het daaraan gekoppelde vergaderingsformat – hybride of enkel online.

Inschrijving gebeurt via Centexbel, sander.devrieze@centexbel.be. Meer details volgen na inschrijving.