Vormingscyclus Milieu & Energie: Afval- en materialenbeheer

op 25 januari 2018

Drie experten geven een update van en vooruitblik op afval- en materialenbeheer in bedrijven.

Programma

1. Selectieve inzameling bij bedrijven binnen een circulaire economie

  • Aparte inzameling van kunststoffen door bedrijven vanaf juni 2018
  • Maatschappelijke uitdagingen en antwoorden vanuit de circulaire economie
  • Hoe elke schakel in de productie- en consumptieketen aanpassen i.f.v. de circulaire economie?
  • Hoe als bedrijf ‘ketenbeheerder’ worden met meer verantwoordelijkheid in de afvalfase?

Mw Katrijn Siebens (OVAM) 

2. Afvaltransport en de toepassingsmogelijkheden van recyclaten

  • Waarmee moet u rekening houden bij de inzameling van bedrijfsafvalstoffen?
  • Hoe herkent u een goede inzamelaar/handelaar/makelaar?
  • Wie speelt welke rol en welke plichten heeft de afvalstoffenproducent?
  • Welke documenten zijn er nodig bij afvaltransport?
  • Wanneer bereikt u het einde-afval statuut?

Mw Mireille Verboven (Go4Circle) 

3. Het Vlaams afbouwbeleid voor asbest

In 2018 stelt de OVAM haar beleidsplan asbestafbouw voor aan de Vlaamse regering. Het
veelvuldig voorkomen van verwerende en verouderende asbesthoudende materialen in en
rondom gebouwen en infrastructuur, veroorzaakt momenteel gezondheidsrisico's voor de burger
en verontreinigt ons leefmilieu. In een asbestveilig Vlaanderen is deze schadelijke invloed voor de
mens en het milieu weggenomen doordat de asbesthoudende materialen werden
geïnventariseerd en de risicovolle asbesthoudende materialen werden verwijderd. Het beleidsplan
beschrijft de noodzakelijke regelgeving en de doelgroepgerichte ondersteuning voor de realisatie
van een asbestveilig Vlaanderen in 2040.

Dhr. Sven De Mulder (OVAM)

Meer info en inschrijving

www.cobot.be/vme2017-2018

Waar ?

Centexbel - Technologiepark 7 - Zwijnaarde